Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Påverkan

Här kan du följa vårt påverkansarbete. Påverkansarbetet inom Synskadades Riksförbund utgår från organisationens övergripande mål om att vi som är synskadade ska ha frihet i vår vardag.

Vi ska få bestämma vart vi vill resa, hur vi vill använda vår ledsagning och vilka böcker och tidningar vi vill ta del av. Vi ska ha jobb som de flesta andra har.

Det är också en av hörnstenarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuellt just nu

Pressmeddelande

En delseger i kampen för rätten till ledsagning

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen meddelade på Socialnämndens sammanträde den 20 februari att de föreslagna riktlinjerna kring ledsagarservice och ledsagning bordläggs, eftersom äldreförvaltningens riktlinjer om följeslagare behöver ses över.

Sedan hösten 2017 har Synskadades Riksförbund Stockholms stad intensifierat arbetet för att synskadade i staden ska tillförsäkras rätten till de ledsagartimmar de behöver för att leva ett gott liv. Ett led i detta har varit att arbeta för att insatsen följeslagare inom hemtjänsten aldrig ska få ersätta ledsagningen, eftersom denna insats inte lämpar sig för personer med synskada. Redan nu har alltså arbetet gett resultat.

- Detta är något vi arbetat mycket intensivt med under vintern och det är hoppingivande att borgarrådet signalerar att man nu vill se över riktlinjerna, säger Sandra Lindquist, ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm stad.

- Förhoppningsvis innebär detta i förlängningen att synskadade i Stockholm stad slipper se sina ledsagartimmar omvandlas till obrukbara följeslagarinsatser. 

För mer information var vänlig kontakta Sandra Lindquist, 08-452 22 01

 

Delta i namninsamlingen #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet, så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen.

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.

Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt, där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov, samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan

Delta i Synskadades Riksförbunds namninsamling #säkrahandikappersättningen för att stoppa förslaget!

Mejla ditt namn till:

sakrahandikappersattningen@srf.nu

Synskadades Riksförbund gör namninsamlingen #säkrahandikappersättningen för att visa det motstånd som finns mot försämringen av handikappersättningen.

Länk till namninsamlingen på hemsidan.

Ta även del av Synskadades Riksförbunds aktion att skriva till socialminister Annika Strandhäll och ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott

Nu finns det även ett telefonnummer för den som vill delta i namninsamlingen #säkrahandikappersättningen: 08- 39 92 07.

Sprid det gärna till personer som inte har tillgång till mejl.

 

Prioriterade områden

Eftersom funktionshinderpolitiken ska genomsyra hela samhället bedriver vi en ständig omvärldsbevakning. Föreningens hösmöte, som är ungefär samma sak som årsmötet, har dock bestämt att vi ska prioritera följande områden:

  1. En bild på olika ögon Syntolkning

  2. Stockholms funktionshinderråd

  3. Frågor vi driver