Aktuellt


Seger i riksdagen

Den 13 juni beslutade riksdagen att schablonen i handikappersättningen blir kvar för blinda och döva. Ersättningen byter namn till merkostnadsersättning från och med den 1 januari 2019.
- Detta är en stor seger för SRF:s intressepolitiska arbete, säger Håkan Thomsson som är förbundsordförande i SRF.

Det blev till slut ett enigt socialförsäkringsutskott som föreslog att schablonen skulle bli kvar. Att SRF kunnat påverka detta beslut i positiv riktning beror på den massiva insats som så många SRF:are gjort.

- Det är en seger för rättvisan som kunnat vinnas tack vare vårt gemensamma arbete, säger Håkan Thomsson.

Runt om i landet har SRF:are skrivit debattartiklar och insändare, varit aktiva på sociala medier, gjort en namninsamling med 2.716 namn som överlämnats till socialförsäkringsutskottet, träffat ett stort antal riksdagsledamöter i denna fråga, och många medlemmar har också mejlat direkt till politikerna. Vi har gjort uttalanden, fått utrymme i traditionella medier, bland annat i P1 Morgon och SVT Rapport. Vår manifestation i snö och kyla på Mynttorget i februari gjorde starkt intryck.

Den 12 juni kunde man följa riksdagsdebatten i SRF:s webbradio. Och visst kände vi igen de argument som framförts av oss. Det går att få politiker att lyssna, och det ger hopp inför framtiden. För även om schablonen för blinda nu är räddad så finns det ytterligare förbättringar som borde ske i merkostnadsersättningen, till exempel att åldersgränserna tas bort och att större grupper omfattas av schabloner för att slippa integritetskränkande och godtycklig behovsprövning. Men vi ska glädjas åt att vi nu ändå har kvar schablonen för blinda. Troligen kommer den i praktiken gälla även för gravt synskadade.

 

Angående Nyhetsbladet Uppsikten

Region Uppsala har, utan dialog med SRF, lagt ner Nyhetsbladet Uppsikten. Tidningen, som kom ut på e-post, daisy och punktskrift, innehöll viktig information om regionen och sådant som särskilt rörde synskadade. När vi nu fått veta att tidningen lagts ner har SRF Uppsala län skickat följande skrivelse som är ställd till regionrådet Börje Wennberg (S) och Regiondirektör Staffan Isling:

"Var tog synskadades rätt till tilläggsinformation vägen?

Region Uppsala har utan dialog och diskussion med oss synskadade, slutat ge ut Nyhetsbladet Uppsikten. Detta nyhetsblad har innehållit viktig information om regionens verksamhet riktad direkt till synskadade.

Vi har från Synskadades Riksförbund, SRF Uppsala läns sida kritiserat Uppsikten för att den blivit tunnare och tunnare, men att lägga ner den var verkligen inte rätt lösning. Att vara synskadad innebär ett väsentligt informationshandikapp. Vi vet från vår aktuella medlemsundersökning att 25 procent av alla synskadade aldrig varit ute på Internet. Det behövs verkligen en riktad nformation till oss, och som ges ut på punktskrift, daisy och storstil."

Skrivelsen har resulterat i att vi fått till stånd ett möte med regionrådet Börje Wennberg fredagen den 6 april kl 14.30. Mötet äger rum på Kungsgatan 64 i Uppsala (rum 2), och är man intresserad att delta så kan man kontakta kansliet på tfn 018-
56 09 23. Antalet platser är begränsat.

  1. Aktiviteter på gång!

    Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

  2. Kalendarium

  3. SRF-medlemmar med vårt ordensband på mynttorget, på vår manifestation för att få behålla handikappersättningen, snöigt och kallt! Seger i riksdagen

    Den 13 juni beslutade riksdagen att schablonen i handikappersättningen blir kvar för blinda och döva. Ersättningen byter namn till merk…

  4. Information för dig som är intresserad av ledarhundar

  5. Episoder från vår kampanj "Gata för alla"