Aktuellt


Angående Nyhetsbladet Uppsikten

Region Uppsala har, utan dialog med SRF, lagt ner Nyhetsbladet Uppsikten. Tidningen, som kom ut på e-post, daisy och punktskrift, innehöll viktig information om regionen och sådant som särskilt rörde synskadade. När vi nu fått veta att tidningen lagts ner har SRF Uppsala län skickat följande skrivelse som är ställd till regionrådet Börje Wennberg (S) och Regiondirektör Staffan Isling:

"Var tog synskadades rätt till tilläggsinformation vägen?

Region Uppsala har utan dialog och diskussion med oss synskadade, slutat ge ut Nyhetsbladet Uppsikten. Detta nyhetsblad har innehållit viktig information om regionens verksamhet riktad direkt till synskadade.

Vi har från Synskadades Riksförbund, SRF Uppsala läns sida kritiserat Uppsikten för att den blivit tunnare och tunnare, men att lägga ner den var verkligen inte rätt lösning. Att vara synskadad innebär ett väsentligt informationshandikapp. Vi vet från vår aktuella medlemsundersökning att 25 procent av alla synskadade aldrig varit ute på Internet. Det behövs verkligen en riktad nformation till oss, och som ges ut på punktskrift, daisy och storstil."

Skrivelsen har resulterat i att vi fått till stånd ett möte med regionrådet Börje Wennberg fredagen den 6 april kl 14.30. Mötet äger rum på Kungsgatan 64 i Uppsala (rum 2), och är man intresserad att delta så kan man kontakta kansliet på tfn 018-
56 09 23. Antalet platser är begränsat.

  1. Aktiviteter på gång!

    Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

  2. Kalendarium

  3. Tomas Wallen, iklädd rutig skjorta, svart keps och SRFs ordensband och Ivar Reite, grått hår, glasögon, vit jacka och mörka byxor ställer frågor till två representanter från SD. Runt omkring ses politiker från andra partier samt besökare. Öppet Hus på HSO 14 juni

    Öppet hus på HSO den 14 juni. Vi var välbesökta av andra föreningar, studieförbund och politiker.

  4. Information för dig som är intresserad av ledarhundar

  5. Episoder från vår kampanj "Gata för alla"