Aktuellt


Distriktets halvårsmöte

Lördagen den 17 november höll SRF Uppsala län sitt traditionella halvårsmöte med 25 röstberättigade ombud från lokalföreningarna samt distriktsstyrelsen, ledsagare och övriga gäster. Till mötesordförande utsågs Johan Örjes, regionråd med ansvar för kollektivtrafik och infrastruktur inom Region Uppsala. Han berättade om det nya politiska läget i regionen och lite om olika framtidsplaner.
Under mötet fick ombuden ta del av rapportering kring distriktets pågående verksamhet. Ombudsman Wieslaw Wasowski berättade om det projekt med medlemsutveckling där han bland annat ringer runt till alla medlemmar och får synpunkter och tankar kring hur verksamheten kan utvecklas.
Det betonades på mötet att just medlemsutveckling, med ett aktivt arbete med att få in nya medlemmar samt en bra verksamhet ute i lokalföreningarna, är den viktigaste uppgiften vi har just nu i distriktet.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 godkändes och två uttalanden antogs.
Vid halvårsmötet avtackades Nico Psilander som vi engagerat för att syntolka film och teater alltsedan 1995. En gåva överlämnades, och Nico Psilander återgav tillbakablickar från hans syntolkningsarbete. Bland annat berättade han att han syntolkad ca 140 film- och teaterföreställningar. Han drar sig nu tillbaka som syntolk, men bidrar genom att utbilda nya syntolkar.
Bengt Troberg

Valresultatet 2018

Resultatet av valet 2018 är nu klart. Landstingsvalet i Uppsala län fick följande utfall (procenttalen avrundade till två decimaler):
S 27,15; M 17,98; SD 11,86; V 10,21; C 9,30; KD 8,70; L 7,48; MP 5,05; FI 1,08; övriga partier 1,18.

I regionfullmäktige finns 71 mandat. Dessa fördelas enligt nedan (här anges också skillnaden från förra mandatperioden inom parentes):
Socialdemokraterna 20 (-4)
Moderaterna 13 (-1)
Sverigedemokraterna 9 (+3)
Centerpartiet 7 (+2)
Vänsterpartiet 7 (+1)
Kristdemokraterna 6 (+2)
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 (+-0)
Miljöpartiet 4 (-3)

Nedan redovisas de personer som valts in i riksdagen.

* Socialdemokraterna (4 mandat):
Ardalan Shekarabi, Marlene Burwick, Pyry Niemi och Sanne Lennström. Ersättare i nämnd ordning är Gustaf Lantz, Inga-Lill Sjöblom, Jesper Englundh och Viktoria Söderling.

* Moderaterna (2 mandat):
Marta Obminska och Jessika Roswall. Ersättare i nämnd ordning är Ulrika Karlsson, Markus Lagerquist och Rikard Steinholtz.

* Sverigedemokraterna (2 mandat):
Michael Rubbestad och Paula Bieler. Ersättare i nämnd ordning är David Perez, Monika Lövgren och Lisen Burmeister.

* Centerpartiet (1 mandat):
Solveig Zander. Ersättare i nämnd ordning är Catarina Deremar, Anne Lennartsson och Gustaf Eskhult.
* Vänsterpartiet (1 mandat):
Ilona Szatmari Waldau (personvald). Ersättare i nämnd ordning är Jonas Karlsson, Jeannette Escanilla och Christer Johansson.

* Kristdemokraterna (1 mandat)
Mikael Oscarsson (personvald). Ersättare i nämnd ordning är Anna-Karin Klomp, Kjell O Lejon och Margit Borgström.

* Liberalerna (1 mandat):
Lina Nordquist (personvald). Ersättare i nämnd ordning är Maria Weimer, Mohamad Hassan och Benny Lindholm.

* Miljöpartiet (1 mandat):
Maria Gardfjell (personvald). Ersättare i nämnd ordning är Niclas Malmberg, Andrea Byding och Erik Apel.

  1. Aktiviteter på gång!

    Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

  2. Kalendarium

  3. SRF-medlemmar med vårt ordensband på mynttorget, på vår manifestation för att få behålla handikappersättningen, snöigt och kallt! Seger i riksdagen

    Den 13 juni beslutade riksdagen att schablonen i handikappersättningen blir kvar för blinda och döva. Ersättningen byter namn till merk…

  4. Information för dig som är intresserad av ledarhundar

  5. Episoder från vår kampanj "Gata för alla"