Aktuellt

Häng med till Stockholm den 27 februari!

Välkommen till gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen

Tisdagen den 27 februari planerar riksförbundet (SRF) en manifestation för hela organisationen, för att protestera mot förändringarna av handikappersättningen.

Regeringen förväntas föreslå att nuvarande handikappersättning ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. En sådan reform skulle slå hårt mot synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Den minskar också vår möjlighet till egenmakt och självbestämmande.

Du som är medlem i någon av lokalföreningarna eller är direktansluten inom Synskadades Riksförbund Uppsala län är välkommen att delta i denna aktivitet.

Vi åker gemensamt i abonnerad buss från Uppsala tisdagen den 27 februari. Avresa från HSO Kungsgatan 64 kl 8.30 mot Stockholm och Mynttorget utanför Sveriges Riksdag. Vill du ha en fika innan vi åker så måste du vara på plats kl 08.00. Distriktet betalar dina resekostnader till och från den bokade bussen på Kungsgatan.
Hela dagen är kostnadsfri!

Manifestationen vid Mynttorget beräknas vara klar senast kl 12.00 då vi återvänder mot Uppsala. På resan tillbaka gör bussen ett uppehåll någonstans norr om Stockholm där vi hittar en trevlig restaurang där vi bjuds på lunch.

Denna inbjudan går ut till alla synskadade medlemmar i distriktet men du är välkommen att kostnadsfritt ta med dig en seende om du vill. Det finns som vanligt med några gruppledsagare.

Anmälan senast fredag den 23 februari till vårt kansli, tel 018-56 09 24 eller via e-post uppsala.lan@srf.nu.

Välkommen till en trevlig dag och en viktig manifestation för vår framtid!
Låt oss tillsammans fylla en buss!

Styrelsen och personal inom
SRF Uppsala län

 

Storslaget jubileumsfirande

Lördag och söndag den 18 – 19 november 2017 firade SRF Uppsala län sitt 80-årsjubileum med medlemsforum och festmiddag. Plats var Scandic Nord i Uppsala. Före jubileet hade SRF Uppsala län genomfört sitt halvårsmöte, och deltagarna i det regionala funktionärstraineeprogrammet hade haft kurs från fredag till lördag den 17 – 18 november.

Så var det då dags. SRF Uppsala läns medlemsforum öppnades på lördagen kl 15.00 av distriktets ordförande Gunilla Thomsson. Deltagarna ropades upp, och det visades sig finnas 105 personer på plats. Majoriteten var givetvis från Uppsala län, men här fanns även deltagare från SRF Dalarna, SRF Västmanland och SRF Gävleborg. Alla deltagare fick en jubileumskasse med praktiska små prylar.

Det första passet handlade om framtidens kollektivtrafik och färdtjänst. UL:s trafikdirektör Johan Wadman berättade om de nya busslinjerna i Uppsala, Upptågets framtid med nya tvåvåningståg och planer på att införa elbussar. Han berättade också att en utredning av kommunernas intresse av samordning av färdtjänst och sjukresor i länet gjorts, och att denna nu lämnas till landstingspolitikerna för bedömning. Om man väljer att gå vidare med idéerna så kommer brukarorganisationerna, däribland SRF, få möjlighet att lämna sina synpunkter i ämnet. SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson, som deltog under hela jubileet, ställde frågor till Johan Wadman. Bland annat togs elfordonen upp, och behovet av att dessa förses med varningsljud så att de blir möjliga att upptäcka med hörseln. Redan idag finns elbussar i drift, och SRF vill att dessa förses med varningsljud innan olyckan är framme. Wadman svarade att landstinget ska inrätta varningsljud på elfordonen i framtiden, men Håkan menade att detta måste ske omgående.

Medlemsforumet var upplagt så att det pågick parallella aktiviteter i olika rum under en stor del av tiden. Medan föredragningarna fortsatte fanns nu som alternativ att avnjuta en syntolkad film: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.

Syncentralens rehabiliteringsansvar var tema för nästa föreläsning. Här medverkade Camilla Lilliu som är verksamhetschef för Hälsa & Habilitering inom landstinget. Därefter följde föredrag av Eva Nilsson från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), och slutligen presenterade Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund, möjligheten att få TV:s textremsa uppläst via mobilappen SVT play.

Före middagen samlades de senaste fyra distriktsordförandena som SRF Uppsala län haft för fotografering. Det är Bo Östen Svensson, ordförande 1977-1978 och 1991-1996, Håkan Thomsson, ordförande 1996-2002, Solweig Lundkvist, ordförande 2002-2013, och Gunilla Thomsson, som varit ordförande sedan 2013.

Jubileumsmiddagen inleddes med en fördrink där vi skålade för SRF Uppsala län. Sedan bjöds en läcker trerättersmeny med Västerbottenpaj med löjrom till förrätt, därefter en helstekt oxfilé med kantareller och svartrotschips, och som dessert en hjortron-och hallonkompott med havregrädde smaksatt med ingefära. Och så kaffe förstås!

Flera tal hölls under middagen. Lena Hübinette Håkansson framförde en hälsning från Synskadades Vänner. Veteranen Gerda Waern, som var ordförande i SRF Tierp 1995 – 2005 och som i många år också var ledamot i distriktsstyrelsen, sade några välavvägda ord. Presenter överlämnades från riksförbundet och granndistrikten i CWUX-regionen, och Lars Nord berättade om den jubileumsskrift han gjort. Karlssons Kompani underhöll med musikalisk frågesport.

Middagen drog ut på tiden, vilket gav möjlighet till trevlig samvaro kring borden. Och när middagen dukats av så spelade Karlssons Kompani upp till dans. Det var en riktig helkväll för att fira distriktets 80 år!

Söndagen inleddes med en presentation av förmiddagens utställare: Iris Hjälpmedel, Polar Print och Insyn Scandinavia. Dessutom bjöd förmiddagen på möjlighet att prova på hur det är att använda iPhone som synskadad under ledning av Svante Anderson, Henrik Götesson och Tomas Wallén. Bengt Troberg visade punktskrift, och SRF Uppsala län hade ett informationsbord.

Först ut som föredragshållare var Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel, som berättade om "Micke 52". Micke är en fiktiv synskadad man som kan få en enklare vardag tack vare olika hjälpmedel.

Nästa pass handlade om SRF:s prioriterade mål för perioden 2018-2020, och här var det förbundsordförande Håkan Thomsson som hade ordet. De prioriterade områdena är habilitering och rehabilitering samt medlems- och organisationsutveckling.

Det sista och kanske allra mest uppskattade passet hade rubriken: Synen i centrum, utmaningar i framtida ögonsjukvård och ögonforskning i Uppsala för att reducera synskador. Föreläsare var professor Per Söderberg från Akademiska sjukhuset. Han uppehöll sig särskilt vid glaukom, grå starr och åldersförändringar i gula fläcken. Han fick också svara på en hel del frågor.

Strax efter kl 12.00 avrundades evenemanget av Gunilla Thomsson, och sedan återstod bara lunch och hemfärd. Ett mycket minnesvärt jubileum var till ända!

Slutligen vill vi puffa för distriktets rykande färska jubileumsskrift: Kamp för ett självständigt liv – SRF Uppsala län 80 år, en historia sammanställd av Lars Nord. Den finns på storstil, punktskrift, inläst på daisy samt i elektronisk form, och kan beställas från SRF Uppsala läns kansli.

Enskede 2017-10-31

Namninsamling #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag av regeringen?

Mejla: sakrahandikappersattningen@srf.nu

Ställ dig då bakom följande:
Regeringen har föreslagit att handikappersättningen ersätts med en merkostnadsersättning där hjälpbehovet inte kan medräknas samt att avskaffa den schablonform som idag finns för gravt synskadade och dövblinda.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar.

Idag får man som blind/gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill nu ersätta detta med ett system där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person ska redovisa detaljerat vilka merkostnader man har till Försäkringskassan.
Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser.

Som blind är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att kunna jämföra kostnader. Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

 

Aktion #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen. Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Skicka då snarast följande text och beskriv med egna ord hur förslaget kan komma att drabba dig eller personer i din närhet.

"Regeringens planerade förändringar av den nuvarande handikappersättningen hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Jag vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Att inte kunna få räkna in i sina merkostnader sitt hjälpbehov, exempelvis ersättning till ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.

Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre än bland befolkningen i stort, även bland synskadade som har ett arbete. För den med låg inkomst, som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, kommer försämringen bli mycket kännbar. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa är uppenbar.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar."

(Egna ord)

(Namn, efternamn, ort)

Skicka brevet snarast till de fem nedanstående adresserna:

1. Annika Strandhäll (S), Socialminister, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
samt
2. Therese Svanström Andersson, Statssekreterare, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
3. Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande Socialförsäkringsutskottet, e-post: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
4. Kerstin Nilsson (S), ledamot Socialförsäkringsutskottet, e-post: kerstin.nilsson@riksdagen.se
5. Rickard Persson (MP), ledamot Socialförsäkringsutskottet, e-post: rickard.persson@riksdagen.se

Handikappersättningen föreslås ersättas av en merkostnadsersättning

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.
Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.
Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser. Som blind/gravt synskadade är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att ha möjlighet att göra prisjämförelser.
Vid en jämförelse med exempelvis barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

  1. Aktiviteter på gång!

    Här hittar du de aktiviteter som är närmast på tur Du hänger väl med?!

  2. Kalendarium

  3. Manifestation på Mynttorget

    Häng med till Stockholm den 27 Välkommen till gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen

  4. Information för dig som är intresserad av ledarhundar

  5. Episoder från vår kampanj "Gata för alla"