Manifestation på Mynttorget

Häng med till Stockholm den 27 Välkommen till gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen

Häng med till Stockholm den 27 februari!

Välkommen till gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen

Tisdagen den 27 februari planerar riksförbundet (SRF) en manifestation för hela organisationen, för att protestera mot förändringarna av handikappersättningen.

Regeringen förväntas föreslå att nuvarande handikappersättning ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. En sådan reform skulle slå hårt mot synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Den minskar också vår möjlighet till egenmakt och självbestämmande.

Du som är medlem i någon av lokalföreningarna eller är direktansluten inom Synskadades Riksförbund Uppsala län är välkommen att delta i denna aktivitet.

Vi åker gemensamt i abonnerad buss från Uppsala tisdagen den 27 februari. Avresa från HSO Kungsgatan 64 kl 8.30 mot Stockholm och Mynttorget utanför Sveriges Riksdag. Vill du ha en fika innan vi åker så måste du vara på plats kl 08.00. Distriktet betalar dina resekostnader till och från den bokade bussen på Kungsgatan.
Hela dagen är kostnadsfri!

Manifestationen vid Mynttorget beräknas vara klar senast kl 12.00 då vi återvänder mot Uppsala. På resan tillbaka gör bussen ett uppehåll någonstans norr om Stockholm där vi hittar en trevlig restaurang där vi bjuds på lunch.

Denna inbjudan går ut till alla synskadade medlemmar i distriktet men du är välkommen att kostnadsfritt ta med dig en seende om du vill. Det finns som vanligt med några gruppledsagare.

Anmälan senast fredag den 23 februari till vårt kansli, tel 018-56 09 24 eller via e-post uppsala.lan@srf.nu.

Välkommen till en trevlig dag och en viktig manifestation för vår framtid!
Låt oss tillsammans fylla en buss!

Styrelsen och personal inom
SRF Uppsala län