Kalendarium


Kalendarium 

Augusti
25: Fritidsdag i Roslagen
28: Styrelsemöte

September
1: Uppstart, Synskadade mitt i livet
19: Digital tillgänglighet, tematräff brukarrådet
25: Styrelsemöte
29: Syntolkad teater: Den fria viljan

Oktober
4: Informationsdag om punktskrift
11: Workshop syn- och hörselinstruktörer
19-20: Regional konferens om kongressområdet habilitering och rehabilitering
23: Styrelsemöte

November
17: Halvårsmöte i distriktet
20: Styrelsemöte
23: En kväll med Hasse och Tage på Reginateatern

December
6: Regional ordförandeträff per telefon.
8: Syntolkad teater: "Det sjunde inseglet"
12: Styrelsemöte

Manusstopp för kommande nummer av Linslusen:
nr 5 den 25 oktober (tema rehabilitering/habilitering),
nr 6 den 29 november.