Kalendarium


Kalendarium 

December
1: Adventskonsert i Lötenkyrkan
6: Regional ordförandeträff per telefon.
8: Syntolkad teater: "Det sjunde inseglet"
10:Ögonklinikens patientråd
11: Julbordsknyt synskadade mitt i livet
12: Styrelsemöte
27: Syntolkad bio: Lyckligare kan ingen vara


2019
Januari
12: Syntolkad teater: "Karl-Bertil Jonssons julafton"
16: Lokalföreningsträff med tema medlemsutveckling
25: Temaeftermiddag om kollektivt resande

Februari
1: Riksförbundets organisationsråd
9: Ögats dag

April
13: Årsmöte SRF Uppsala län

Maj
3-5: Medlemsforum!

Manusstopp för Linslusen våren 2019:
Nr 1 den 10 januari, nr 2 den 7 mars och nr 3 den 16 maj.