Distriktets lokalföreningar


Våra fem lokalföreningar (+ett som är vilande) är följande:

SRF Enköpings kommun

Ordförande: Arne Sundwall

postmottagare: c/o Katarina Lindberg
Rombergsgatan 19
745 33 Enköping
E-post::

k.lindberg64@gmail.com

SRF Håbo

Ordförande: Anna-Lisa Sundell

Box 200
746 25 Bålsta
E-post: habo@srf.nu

SRF Tierps kommun

Ordförande Bo Lindquist

Kansli: Bondegatan 2, 815 36 Tierp
Tfn: 0293–144 26 
E-post: tierp@srf.nu

SRF Uppsala/Knivsta

Ordförande Bo Östen Svensson
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
Kansliet Pia-Maria Hammarling
018-56 09 21
E-post: uppsala.knivsta@srf.nu

SRF Älvkarleby (vilande)

Kontaktperson: Gunilla Thomsson
070 2099298
E-post: gunilla.thomsson@srf.nu

SRF Östhammars kommun

Ordförande Pia-Maria Hammarling
E-post: piamaria.hammarling@gmail.com

E-post: srfosthammar@gmail.com