Några elever på Tomtebodas förskola 1935.

Barnens sidor