Bransch Föreningen för synskadade afrikaner i Sverige

Postadress
Duale Mohammud
Diagnosvägen 15 A 4 tr
141 54 Huddinge

  • Bankgiro: 740-3736
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 – 4