Bransch Sveriges Synskadades Schackförbund

Postadress

  • Plusgiro: 40 18 94-1
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 – 4