Synskadade Kurder i Sverige


Bildandet av Synskadade Kurder i Sverige grundas på hävdandet av svenska kurders intresse. Synskadade Kurder är en partipolitiskt och religiöst obunden förening av blinda och synsvaga personer av kurdisk härkomst bosatta i Sverige.

Föreningen bildades 18 april 1997 som intressegrup men blev 12-13 september 2013 ansluten till SRF som en branschförening.

Synskadade Kurders högsta beslutande organ är årsmötet och sammanträder minst en gång om året. Vi har en styrelse. Våra medlemmar är spridda i hela landet.

Vår årsmöte biföll den 25 november år 2007 på Härnösands folkhögskola att seende medlemmar som är anknutna till synskadade personer kan bli stödjande medlemmar. De har rösträtt men kan under inga omständigheter väljas som ordförande.

Som medlem i Synskadade Kurder får du inbjudningar till olika medlemsaktiviteter och får chansen att träffa nya vänner. Medlemskapet innebär också möjlighet att engagera sig i föreningen med de frågor som just du är intresserad av.

Vår ambition är att vara påverkansbara och tillgängliga för medlemmarnas idéer och tankar. Detta kan vara en god egenskap och man skulle kunna ha inom varje organisation i synnerhet inom de ideella. Varje arbetsgrupp i föreningen skall låta medlemmarnas intresse styra föreningens utveckling för att organisationen ska kunna behålla gamla medlemmar och dessutom kunna värva nya.

Könsfördelningen är också viktig för vår förening. Vi måste hålla samman gruppen och stödja varandra. Vi skall samla krafterna till föreningens utveckling men vi skall inte vänta på utvecklingen utan skapa den. Vi kan med vårt eget initiativ visa möjliga vägar.

Ett annat syfte med föreningens bildande är att bygga broar mellan synskadade invandrare och SRF. Vi skulle tillsammans med olika kurser, information och möten kunna förebygga sittandet och isoleringen i hemmet för flera synskadade. Våra träffar, kurser och möte med andra synskadade har berikat kunskapen om SRF och den svenska kulturen.

Utökning av den allmänna folkbildningen för invandrare har högsta betydelse. Det kan vara svårt för nykomna synskadade invandrare att få kunskap om hur det är att leva som synskadad i ett nytt land med ny kultur och nytt synsätt. Vi tror att människor vågar lära sig mera när de har samma kultur och samma språk. Dessutom har man större chans att få rätt information till rätt sak. Det är det som gör att kommunikation och erfarenhetsutbyte leder till ett berikande samspel. Därför bildade vi en förening enbart för synskadade kurder som pratar samma språk. Våra inlärningsmetoder grundar sig på olika samverkanskurser på olika folkhögskolor som skapar stora chanser till en allmänbildning i Sverige. Man brukar säga att nyckeln till att komma in i ett samhälle är språket.

Föreningens hemsida

Har du frågor eller om du vill kontakta oss, ring eller maila

Styrelse

Ordförande: Khodadad Bahrami, telefon 0725021414
Laoko Sardar Abdulla
Daniel Rashid
Shivan Brifkani
Mohamed Farazi

Suppleanter:

Kurda Ali Aziz
Galavizh Zareigaeidar