SRF Karlskoga-Degerfors

Postadress
Kristina Johansson
Nya Brogatan 2
691 35 Karlskoga

  • Bankgiro: 5046-5608
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 – 4