SRF Landskrona-Svalöv

Postadress
c/o Inger Persson
Enoch Thulinsväg 36 a
261 53 Landskrona

  • Plusgiro: 88 95 55-9
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 – 4
  • Ordförande: Inger Persson
  • Telefon ordförande: 0418-224 65