Ge en gåva!

Var med och förbättra synskadades villkor!

Bli medlem nu!

Det tar inte många minuter.

Medalj till SVT i Paralympics

Flera massmedier höjde ribban i år och tog Paralympics från notis till huvudnyhet. Hittills har Sverige tagit fem guld i Paralympics – mot noll i OS.  Jonas Jacobsson har sammanlagt tagit fler guld än Michael Phelps.

 Nu när den olympiska elden släckts i Peking så riskerar personer med funktionsnedsättningar att åter hamna på den massmediala avbytarbänken.

 

Svensk forskning om mediebilden är entydig. Personer med funktionsnedsättning syns knappt i medier. Trots att 20 procent av befolkningen uppger att de har en funktionsnedsättning är vi fortfarande det osynliga folket – när det inte är Paralympics. Tänk om kvinnor bara visades den 8 mars, och frågor om etnicitet bara diskuterades under en temavecka i juli.

Ytterst är detta en demokratifråga. Medierna styr hur vi ser på varandra och på oss själva. Alla massmedier har ett ansvar men Public service-företagen har en unik ställning. SVT, SR och UR är de enda massmedier som har hela befolkningen som uppdragsgivare. Vi betalar mer än gärna licensen men vi vill ha valuta för pengarna.

Rose-Marie Frebran betonar i utredningen Kontinuitet och förändring att Public Service ska spegla hela befolkningen. Hon tar personer med funktionsnedsättning och ideellt arbete som exempel på det som ska in i den dagliga rapporteringen.

Sanningens minut är inne. Bollen ligger hos de folkvalda. Är politikerna beredda att ge public service-företagen de rätta förutsättningarna att klara sitt uppdrag? Vi vill se ett tydligt uppdrag kopplat till effektiv uppföljning.

Paralympics i all ära. Men ska man vinna guld och bli bäst i världen krävs målmedveten träning och coachning. Inte vartannat år, utan varje dag.

Ingemar Färm, ordförande Handikappförbundens samarbetsorgan.
Sture Jonasson, ordförande STIL, originalet av personlig assistans.
Tiina Nummi-Södergren, ordförande Synskadades Riksförbund.

Uppdaterad av webbredaktionen den 10 december 2008

Annonser