Kommunerna skär visst ned på ledsagning


Jag välkomnar en översyn av lagen så att synskadades rätt till ledsagning enligt LSS blir tydliggjord en gång för alla, skriver Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund, i en replik till SKL:s biträdande chefsekonom Annika Wallenskog.

I sin replik till mitt inlägg blandar Annika Wallenskog på SKL äpplen och päron.

Min kritik handlade helt och hållet om insatsen ledsagning för gravt synskadade och blinda enligt LSS, Lagen som stöd och service, till vissa funktionshindrade. Där skär kommunerna ned omotiverat.

Annika Wallenskog hänvisar till ”ett antal domar” från högsta förvaltningsdomstolen. Det antalet är två. Dessutom finns domar i kammarrätten som inte överklagats, och som ger synskadade rätt till insatsen ledsagning.

LSS-insatser ges utifrån individuell prövning, och att hänvisa till två speciella domar i högsta förvaltningsrätten för att generellt neka gravt synskadade och blinda ledsagning är alltså inte en korrekt prövning.

Tyvärr använder många kommuner falskt klingande argument i ledsagarfrågan, och det torde ha ekonomiska orsaker.

Jag välkomnar en översyn av lagen så att synskadades rätt till ledsagning enligt LSS blir tydliggjord en gång för alla. 

Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund

Införd i Dagens Samhälle 25.1.2016