Många synskadade stannar hemma


På Vita Käppens Dag den 15 oktober skriver Håkan Thomsson på Dagens Samhälle Debatt

Många synskadade stannar hemma.