En hand som trycker på en ticksignal. Personen är vita käppen-användare
Endast sju av 10 svenskar vet vad den vita käppen står för.

Okunskap om vita käppen


Den 15 oktober uppmärksammas den Vita käppens dag runt om i Sverige och världen. En undersökning som Synskadades Riksförbund låtit Novus göra, visar att endast sju av 10 svenskar vet vad den vita käppen betyder.

För personer med synskada fyller den vita käppen två viktiga funktioner. Käppen används som hjälpmedel för att följa kanter, hitta stolpar och så vidare. Den visar också omgivningen att käppanvändaren är synskadad.
Alla människor vill leva så självständiga liv som möjligt. Det gäller självklart även för oss synskadade. Men många synskadade upplever stor otrygghet i gatumiljön. Blandad gång- och cykeltrafik, oreglerade övergångsställen och plötsliga gatuarbeten är exempel på sådant som gör synskadades vardag krånglig.
Mer än var femte medlem i Synskadades Riksförbund rör sig aldrig eller mycket sällan ute på egen hand (Sifo 2015).
Men alla kan hjälpa till att göra skillnad! Det handlar om så enkla saker som att du ställer din cykel i ett cykelställ istället för mitt på trottoaren, att du stannar din bil om du ser en person med vit käpp eller att du erbjuder din hjälp om en synskadad person ser ut att behöva det.
Lagen som ger alla gångtrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen följs inte. Vi synskadade är utlämnade till personen bakom ratten, eller styret. Tyvärr, så stannar endast fyra av 10 förare bilen helt när en fotgängare vill gå över gatan. Närmare fyra av 10 förare får sällan ögonkontakt med fotgängare som vill korsa gatan.

När vi lägger ihop resultaten från Novus, så framträder en ruskig bild. Fler än en tredjedel av förarna stannar inte och nästan en tredjedel av de svarande vet inte vad en vit käpp är för någonting.
De moderna el- och hybridbilarna går inte att höra i låga hastigheter. De skulle behöva ett varningsljud, men enligt ett EU-direktiv blir inte varningsljudet obligatoriskt förrän år 2021. Ska vi verkligen behöva vänta i fem år?

Vi i Synskadades Riksförbund har målet att synskadade självständigt ska kunna röra sig tryggt och säkert i trafiken. Men då måste vi vara överens om att: Vit käpp betyder visa hänsyn. Då får vi en gata för alla.

Några tips för ökad trygghet:

• Stanna ditt fordon om någon med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan eller cykelbanan.

• Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss.

• Ställ din cykel i cykelstället så slipper vi snubbla.

• Saker som står där många går hindar oss.

• Lämna kännbara ledstråk fria från föremål.

• Tysta elbilar och hybrider behöver varningsljud.

• Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra.

Vita käppens dag 2016

Håkan Thomsson, förbundsordförande

Synskadades Riksförbund

Källor:
Novus undersökningen ”Vita käppen” på uppdrag av Synskadades Riksförbund 2016.

Sifo 2015, på uppdrag av Synskadades Riksförbund där 1001 synskadade medlemmar intervjuades.