Tysta fordon hotar trafiksäkerheten


Alla är betjänta av en lägre bullernivå på våra gator. Och vi uppskattar nog alla att bullret från fordonen minskar. Men helt tysta fordon skapar problem, skriver Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund, och Marie Nordén, NTF.

Antalet el- och hybridbilar ökar nu snabbt i Sverige. Även elcyklar blir allt vanligare. Från miljösynpunkt är detta en mycket positiv utveckling. Men det riskerar att skapa nya faror för de mest utsatta trafikanterna. Synskadade runt om i världen ser med stor oro på utvecklingen av helt tysta fordon. Kan man inte se en bil så måste den vara möjlig att uppfatta med hörseln.

Det är uppenbart att det kan vara farligt med helt tysta fordon, och ämnet hanteras för närvarande i internationell standardisering. Det som diskuteras är varningsljud för tysta fordon, så kallad Avas (Audible Vehicle Alerting System). Frågan har hanterats på olika sätt i USA, EU och Japan. I USA har man infört en tydlig lagstiftning som kräver ett varningsljud. I EU fanns ett liknande förslag från EU-parlamentet, men efter förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet beslöt EU sommaren 2014 om ett mycket urvattnat system. I Japan har man valt en försiktig reglering, och har infört riktlinjer om varningsljud som dock inte är bindande.

Forskningen på området är begränsad. USA:s federala trafikmyndighet, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har vid beräkningar kommit fram till att det var 38 procent större risk för en olycka mellan bil och cyjklist ifall bilen är en elbil. Enligt NHTSA är risken att bli påkörd på ett övergångsställe av en elbil dubbelt så hög jämfört med en konventionell bil. Detta gäller alltså för gångtrafikanter i allmänhet. För barn eller personer med synnedsättning torde riskerna vara betydligt större.

De regler kring Avas som EU antagit är att ett varningsljud ska finnas för nya bilmodeller senast år 2019 och för alla fordon senast år 2021. Men ljudet ska bara avges då fordonen rör sig, upp till 20 kilometer i timmen. Vid högre hastigheter ska inget ljud avges, och föraren ska dessutom när som helst kunna stänga av ljudet. Förutom att tidplanen är väldigt defensiv så ser man ju direkt farorna, då tillåten hastighet i tätbebyggda områden i Sverige ofta är 50 eller åtminstone 30 kilometer per timme. När föraren dessutom kan välja att stänga av ljudet så blir ju bestämmelsen nästan meningslös.

Att varningsljudet ska gå att stänga av skapar i sig en onödig fara. Ljudet finns för att det behövs. Det skapar onödiga och omotiverade risker om ljudet ska gå att stänga av. Varningsljudet ska alltid finnas där, det är en trafiksäkerhetsfråga, lika självklar som att man alltid ska ha på sig säkerhetsbältet.

Det har diskuterats vid vilka hastigheter ett varningsljud är relevant. Det kan nog anses klarlagt att vid 40 kilometer per timme kommer ljud från däck mot vägbanan och från vindmotstånd att göra bilen hörbar.

Varför möter då ett varningsljud ett sådant motstånd? Den viktigaste förklaringen är nog att allt arbete under mycket lång tid varit inriktat på att sänka bullernivåerna i trafiken. Det är då svårt för många experter att börja tänka åt andra hållet. Men bullernivåerna skulle inte öka. Även ett relativt lågt varningsljud skulle göra en väsentlig skillnad.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, och Synskadades Riksförbund, SRF, vill att Sverige i det pågående internationella standardiseringsarbetet ska verka för att alla tysta fordon ska ha ett varningsljud som är obligatoriskt och alltså inte ska gå att stänga av. Det skapar en säkrare trafikmiljö för alla.

Håkan Thomsson
Synskadades Riksförbund

Marie Nordén
NTF

Införd i Svenska Dagbladet Debatt 31 augusti 2015