Bild från kongressen i Sundsvall 2014.

Allt om kongressen 2017

Det börjar närma sig! Inför Synskadades Riksförbunds kongress 2017 kan du hitta information på denna plattform. Vi ses i oktober.

Handlingar

Kallelse till kongressen 2017

Bilaga 1: Ombudsfördelning
Bilaga 2: Preliminär dagordning
Bilaga 3: Preliminär arbetsordning

Förslag till stadgeändringar

Strategi för jämställdhet och likabehandling

Strategi för medlemsutveckling inom Synskadades Riksförbund 2015–2023

Självständighet ger Möjligheter — Synskadades Riksförbunds Verksamhetsinriktning 2018-2020

 1. Handlingar

  Här kan du läsa alla handlingar inför kongressen i höst.

 2. Granskningsutskottet

 3. Valberedningen

  På kongressen 2014 valdes följande medlemmar till valberedning.

 4. Föreslå kandidater till förbundsstyrelsen och granskningsutskottet

  På kongressen i Malmö, den 26–29 oktober 2017, ska SRF välja ledamöter till förbundsstyrelsen och granskningsutskottet.

 5. Dags att skriva motion

  Kongressen är SRF:s högsta beslutande instans. SRF:are som vill påverka organisationen kan skriva motion direkt till kongressen och få …