Granskningsutskottet


Dessa personer är med i SRF:s granskningsutskott. De nås på adressen granskningsutskottet@srf.nu

Margaretha Häll Assarsson, sammankallande
Bert Carlsson
Dan Berggren
Thomas Krantz
Lars Nord
Margareta Åsén-Johansson
Per Karlsson