Handlingar


Här kan du läsa alla handlingar som gicks igenom under SRF-kongressen 26-29 oktober 2017.

De finns tillgängliga som text att läsa direkt på hemsidan, en sida för varje handling.
I respektive handling kan du navigera med länkarna i innehållsförteckningen som finns längst upp i varje handling. Du som använder skärmläsare kan även navigera med hjälp av skärmläsarens rubriklistefunktioner ifall du är bekant med hur de fungerar. Rubriker finns på tre nivåer.

Sidorna finner du i vänstermenyn eller när du scrollar ner på den här sidan, direkt efter delalänkarna om du använder skärmläsare.

Du kan också ladda ner handlingarna i en samlad zip-fil här nedan. En fil för word-format och en för pdf-format.

Kongress 2017 handlingar [pdf]

Kongress 2017 handlingar [word]

 1. Kongressinfo 3

 2. Kongressinfo 2 2017

 3. 4, 5 och 7 Dag- och arbetsordning, samt arbetsformer, val av mötesfunktionärer och beredningsutskottet

 4. 8 Rapport från Synskadades Stiftelse

 5. 9 Granskningsutskottets rapporter 2014 2015 2016

 6. 11 Stadgar för Synskadades Riksförbund samt motioner

 7. 12 Arvoden

 8. 13 Verksamhetsinriktning 2018-2020 samt motioner 13-40

 9. 13 Verksamhetsinriktning 2018-2020 samt motioner 41-72

 10. 14 a-b Årsavgifter samt motioner och Långtidsbudget 2018-2020 samt motioner

 11. 15 a-b Rapport om medlemsutveckling 2014-2016 och medlemstrategin

 12. 16 a-b Rapport och strategi om jämställdhet och likabehandlingsarbetet 2014-2016

 13. 17-20 Val samt presentationer

 14. 17 Presentationer

 15. 21 Övriga motioner

 16. 22 a Rapport om samarbetet inom funktionshinderrörelsen samt motioner

 17. Utvärdering av kongressen

  Här kan ombud och distrikt- och branschföreningsstyrelser lämna sina synpunkter på kongressen. Utvärderingen finns att ladda ner i word…