17-20 Val samt presentationer


Innehållsförteckning

Förslag till beslut 4
17 Val av förbundsstyrelse. 5
a Förbundsordförande. 5
b Förste vice förbundsordförande. 5
c Andre vice förbundsordförande. 5
d Tio övriga styrelseledamöter 5
Övriga förslag. 6
18 Val av revisorer 7
19 Val av granskningsutskott 8
20 Val av valberedning. 9
Presentationer 9

Förslag till beslut

17 Val av förbundsstyrelse

att välja en förbundsstyrelse bestående av:

a förbundsordförande,
b förste vice förbundsordförande,
c andre vice förbundsordförande,
d tio övriga styrelseledamöter. 

18 Val av auktoriserad revisor och ersättare

att välja revisorer.

19 Val av granskningsutskott, sju ledamöter eller verksamhetsrevisorer, tre ledamöter samt ersättare

att välja granskningsutskott eller verksamhetsrevisorer,

att välja sju ledamöter i granskningsutskottet eller tre verksamhetsrevisorer samt en ersättare,

att utse sammankallande.

20 Val av valberedning

att fastställa antal ledamöter,

att välja valberedning,

att utse sammankallande.

17 Val av förbundsstyrelse

a Förbundsordförande

Valberedningens förslag
Håkan Thomsson, Tierp, omval

Inga övriga förslag.

b Förste vice förbundsordförande

Valberedningens förslag
Niklas Mattsson, Fjärås, nyval

Inga övriga förslag.

c Andre vice förbundsordförande

Valberedningens förslag
Annika Östling, Sundborn, nyval

Övriga förslag
Maria Thorstensson, Färlöv

d Tio övriga styrelseledamöter

Valberedningens förslag
Laoko Sardar Abdulla, Växjö, nyval
Alireza Ghanbar Alipour, Göteborg, omval
Karen Fridriksdottir Jungelin, Trångsund, nyval
Roland Gustafsson, Eskilstuna, omval
Per Karlström, Sollentuna, nyval
Jenny Näslund, Umeå, nyval
Maria Sjötång, Svängsta, nyval
Anita Svenningsson, Jönköping, omval
Peter Tjernberg, Sundsvall, nyval
Margareta Åsén-Johansson, Hägersten, nyval

Övriga förslag

Mathias Ahlquist, Göteborg
Khodadad Bahrami, Västerhaninge
Agneta Elfving, Örebro
Jonas Jakobsen, Norrköping
Filip Lejon, Åkersberga
Margareta Svensson, Skottorp
Barbro Säfsten, Bålsta
Maria Thorstensson, Färlöv
Annika Östling, Sundborn

18 Val av revisorer

Förbundsstyrelsen antog i april 2014 en inköps- och upp-handlingspolicy. Av den framgår, att när ett avtal förlängts utan omförhandling i fem år, ska ledningsgruppen ta ställning till om ny upphandling ska göras eller om omförhandling ska genomföras med leverantören.

Sedan 2014 har SRF efter genomförd upphandling beslutat att anlitat Grant Thornton Sweden AB.

Kongressen 2014 beslutade att utse auktoriserade revisorn Svante Nylén vid Grant Thornton Sweden AB till revisor för verksamhetsåren 2015-2017, med annan auktoriserad revisor vid Grant Thornton som ersättare.

Som ersättare verksamhetsåren 2015-2017 har Johan Andersson, auktoriserad revisor vid Grant Thornton Sweden AB, verkat.

Grant avser inte att byta revisorer för SRF.

Kansliets förslag

Auktoriserade revisorn Svante Nylén vid Grant Thornton Sweden AB till revisor för verksamhetsåren 2018-2020,

Som ersättare Johan Andersson, auktoriserad revisor vid Grant Thornton Sweden AB, verksamhetsåren 2018-2020.

19 Val av granskningsutskott

Val av granskningsutskottet med sju ledamöter eller verksamhetsrevisorer, tre ordinarie samt en ersättare

Valberedningens förslag på granskningsutskott

Margareta Häll Assarsson, Rönninge sammankallande
Tommy Andersson, Växjö
Dan Berggren, Piteå
Per Karlsson, Väjern
Bjarne Kristensen, Billesholm
Hjördis Lindström, Boden
Eva Söderström, Västerås 

Valberedningens förslag på verksamhetsrevisorer

Margareta Häll-Assarsson, Rönninge, sammankallande
Tommy Andersson, Växjö
Per Karlsson, Väjern

Ersättare
Eva Söderström, Västerås

20 Val av valberedning

Beredningsutskottets förslag till valberedning mailas i höst när det är klart.

Presentationer

Vill du veta mer om de personer som kandiderar till förbundsstyrelsen? Precis som vanligt kommer intervjuer att göras med både de som är valberedningens förslag och de som står som övriga förslag. Kandidaterna kommer dels presenteras kortfattat i Perspektiv nummer 4 som kommer ut i september och i vår webbradio där du kan höra kandidaterna onsdag den 18 oktober klockan 18.00. Mer information om sändningarna inför kongressen finns på www.srf.nu/radio.

En längre textversion skickas ut till alla ombud så snart den är klar. Den kommer också finnas på Kongresswebben, www.srf.nu/kongress.