Kongressinfo 2 2017


Innehållsförteckning

1. Förteckning handlingar 4
2. Anmäl deltagande i utskott via telefon. 5
3. Yrkanden. 5
4. Webbradioprogram.. 6
5. Registrering. 6
6. Information om hotell Quality View.. 6
7. Utrustning i kongresslokalen. 7
8. Ledsagning/personalmedverkan. 8
9. Resor 8
10. Ledarhundar 8
11. Presskontakt och Webbradio. 9
12. Gäster 9
13. Mentometer 9
14. Kontakt 10

1. Förteckning handlingar

Följande kongresshandlingar skickas ut till kongress­ombud, distrikt, för­bunds­sty­rel­se och övriga kongressdeltagare.

Kongressinformation 2

Blankett utvärdering

4, 5, 7 Dag- och arbets­ordning samt arbets­former

Val av mötesfunktionärer

Beredningsutskottet

8 Rapport från Synskadades Stiftelse

9 Granskningsutskottets rapporter 2014, 2015, 2016

11 Stadgar för Synskadades Riksförbund samt motioner

12 Arvoden

13 Verksamhetsinriktning 2018 - 2020

samt motioner                  

14 Ekonomiska frågor - Årsavgifter 2015 - 2017 samt motioner, Långtidsbudget

15 Rapporter – Medlemsrekrytering

Strategi för medlemsutveckling

16 Rapporter – Jämställdhet och likabehandling

Strategi för jämställdhet och likabehandling

17 - 20 Val samt presentationer

21 Övriga motioner

22 Rapporter - Samarbete inom funktionshinderrörelsen samt motioner

I svartskrift består handlingarna av 13 häften, kongressinformation samt utvärderingen.

I punkt­skrift består handlingarna av 15 häften, kongressinformation samt utvärderingen.

Daisy består av en skiva i plastfodral med handlingarna samt en skiva med kongressinformation och utvärdering.

Om det är någon av handlingarna som saknas eller om ni fått dem på fel media, så hör av er till kontorsservice kontorsservice@srf.nu.

2. Anmäl deltagande i utskott via telefon

Förbundsstyrelsen bjuder in kongressombuden till utskott via telefon kl. 19-21 under sex kvällar före kongressen.

Ombuden anmäler vilket/vilka utskott de vill delta i, och fördelas ut på utskotten av rikskansliet. Anmälan till Jeanet Kjöller jeanet.kjoller@srf.nu på kansliet.

De frågor som tas upp i utskotten är:

Utskott 1, tisdag 19 september:
Stadgar med motioner

Utskott 2, torsdag 21 september
Ekonomiska frågor - arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner

Utskott 3, tisdag 26 september
Rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling

Utskott 4, torsdag28 september
Verksamhetsinriktning med motioner

Utskott 5, tisdag 3 oktober
Rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner

Utskott 6, torsdag 5 oktober
Övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet 

3. Yrkanden

Granskningsutskottets rapporter, rapport från Synskadades Stiftelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, stadgar, arvoden, verksamhetsinriktning, avgifter, långtidsbudget, strategi för medlemsutveckling, Strategi för jämställdhet och likabehandling, rapporter om samarbetet inom funktionshindersrörelsen samt de motioner som inkommit behandlas först i distriktens delegationer och av branschföreningarnas ombud före kongressen. Distrikten har i kallelsen till kongressen uppmanats att arrangera träffar för ombuden inför kongressen.

Alla uppmanas skicka in sina yrkanden till kansliet senast den 20 oktober, helst via epost, så kan behandlingen i ple­num förberedas av kongressordförandena och gå smidi­gare. Yrkandena produceras på läsbara medier och finns tillgängliga under kongressen. Skicka era yrkanden till registrator@srf.nu senast den 20 oktober.

4. Webbradioprogram

Sju webbradioprogram sänds under september-oktober kl. 18.00. Två personer från FS/kansliet medverkar i studion. Lyssnarna ringer in och lämnar sina synpunkter och diskuterar med programledarna. För mer information, se bilaga 2 till punkt 4 c i kongresshandlingarna.

5. Registrering

Nycklar till rummen hämtas i hotellreceptionen. Jana Malm finns med i receptionen och prickar av delegationerna.

Delegationernas namnlappar, kort för specialkost ligger på borden i kongressalen. Dessa kort måste sedan tas med till varje måltid för att underlätta för serveringspersonalen.  

6. Information om hotell Quality View

Såhär hittar du på Quality View

Direkt till vänster finns soffgrupper, därifrån lite snett höger ligger receptionen. Snett bakom receptionen finns hissarna. Via hissarna når du både rummen och kongressalen. Till höger om hissarna finns toaletter.

När du kommer ut från toaletterna så finns bänkar snett till vänster (dessa ligger ganska i mitten av bottenvåningen)

Fortsätter du till vänster har vi matsalen och ytterligare en bit fram finns trappan upp till kongresslokalen. Till höger om trappan finns en lång avlång bar. Till höger om baren finns ytterligare soffgrupper.

När du kommit uppför trappan är kongressbyrån placerad rakt fram, snett till höger finns ingång till många toaletter. Du kan gå rakt igenom toaletterna till utgång på andra sidan.

På samma sida där kongressbyrån finns samt nästa vägg till höger finns kaffe/te-automater, mjukglass/strössel och popcorn som vi har fri tillgång till.

Rummet utanför kongressalen på plan 2 kallas Breakout. Om du har kongressbyrån i ryggen så finns utställarna till vänster i Breakouten, där kommer också att finnas ståbord med möjlighet att inta sitt fika. Om man har utställarna i ryggen så finns det tre ingångar till kongresslokalen (Öresundssalen) en till vänster, en i mitten och en till höger.

Om man går ut från kongress-salen från dörren till höger så har vi hotellets personal direkt utanför till höger. Därefter kommer 2 st grupprum som vi har tillgång till samt 2 st till om man fortsätter rakt fram.

OBS! Hotellet är helt kontantfritt vilket innebär att endast kortbetalning gäller!

Telefon till hotellet: 040-37 41 03

www.choice.se/quality/view

Adress: Hyllie Stationstorg 29

Undvik starka parfymer och dofter på grund av allergier och för allas trevnad!

7. Utrustning i kongresslokalen

När det gäller anteckningsmaterial, så ber vi dig att själv ta med det du behöver.

Möbleringen i kongressalen för ombuden och US är i form av öar om 6 - 8 personer i varje. Det finns mikrofon på varje ö. Det finns möjlighet för alla som tänker använda dator eller Daisy-spelare i kong­ress­lokalen att få tillgång till elanslutning. Hörslinga kommer att finnas i kongresslo­kalen.

8. Ledsagning/personalmedverkan

Distrikten ansvarar för ledsagningen för sina delegationer samt ombudsmän. Riksförbundet svarar för ledsagningen av förbunds­styrelsen, personalen, branschföreningarna och övriga.

Vi har schemalagt övriga arbetsuppgifter på den personal som finns tillgänglig. Vi måste hjälpas åt så att vi alla - deltagare och personal - får en rimlig arbetssituation.

9. Resor

Resor bokas med billigaste färdsätt till Hyllie genom XLNT Travel, tel: 08-764 70 00. Ange kostnadsställe 86000 samt att Jana Malm ska ha en kopia på beställningen.

10. Ledarhundar

Ledarhundar är naturligtvis välkomna på SRF:s kongress, och de har rätt att vistas i konferenslokalerna och restaurangen.

Då kongressförhandlingarna har ett väldigt tidspressat schema, kommer de att pågå från tidig morgon till sen kväll. Det innebär att det tyvärr inte kommer att finnas särskilt mycket tid över för att rasta sin hund. Det kommer dock att finnas personal som kan hjälpa till med viss hundrastning.  Vi erbjuder två långpromenader per dag, i övrigt får du själv ansvara för hundens rastning.

Om du hellre vill lämna din ledarhund till en hundvakt under kongressen, kan det för den som inte har någon inom familjen att lämna den till, ersättning utgå med 150 kr per dag till annan hund-passare, om hundpensionat måste anlitas betalar SRF kostnaden för det mot faktura.

11. Presskontakt och Webbradio

Vi ska ta tillfället i akt att föra ut de frågor, som vi tycker är viktiga att väcka opinion kring. Därför kommer både fotografering och ljudinspelning att förekomma på kongressen, i kongresslokalen och runt omkring. Kongressen kommer att sändas i webbradio. Bered dig gärna på att ge en intervju.

Kongressen ger oss även ett ut­märkt tillfälle att nå ut med våra frågor i de lokala massmedierna, och där kan du som ombud göra en insats på hemma­plan.

Ditt SRF-engagemang kan vara intressant för din lokal­tid­ning eller lokalradiostation. Kanske har du exempel från din vardag eller din hemort som knyter an till viktiga kongressfrågor.

Ta chansen att slå ett slag för SRF, både lokalt och nationellt!

12. Gäster

En del gäster har bjudits in till kongressen. Dessa kommer pressenteras på plats.

13. Mentometer

Som framgår av arbetsformerna kommer vi att använda mentometer. Två saker är viktiga: Ombuden måste ha sin egen dosa enligt den lista som delas ut vid borden. Vid längre frånvaro måste dosan lämnas in till presidiet.

14. Kontakt

Om du har frågor kring kongressen är du välkommen att ringa till Jana Malm när det gäller det praktiska eller Jeanet Kjöller om handlingarna.

Ser fram mot en spännande och givande kongress!

Med vänlig hälsning
Synskadades Riksförbund
Ulrika Norelius Centervik, kanslichef