Utvärdering av kongressen


Här kan ombud och distrikt- och branschföreningsstyrelser lämna sina synpunkter på kongressen. Utvärderingen finns att ladda ner i word och fylla i.

Till ombuden och distriktens och branschföreningarnas styrelser

Utvärdering av kongressen 2017 [word]

Riksförbundet önskar få in era synpunkter på kongressen. Vi ber ombud och distrikts- och branschföreningsstyrelser besvara frågorna nedan och använda den fyrgradiga skalan samt lämna förslag till de förbättringar ni tycker vi behöver göra till nästa kongress.

Svaren vill vi ha in senast den 30 november 2017, gärna via e-post, men svartskrift, punktskrift och via telefon fungerar självklart också.

Skicka era svar till Jana Malm,
jana.malm@srf.nu, tfn 08-39 92 93.

Jana Malm
SRF
122 88 Enskede