Uttalanden


Uttalanden antagna av SRF-kongressen 26-29 oktober 2017.

Uttalandena finner du i vänstermenyn eller när du scrollar ner på den här sidan, direkt efter dela-länkarna om du använder skärmläsare.

 1. Gör färdtjänsten rättvis och flexibel

 2. Digitalisera utan att diskriminera!

 3. Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken

 4. Tragedi visar på brister i asylprocessen

 5. Säkra valhemligheten även för synskadade

 6. Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning

  – Snabbare insatser, högre kvalitet, starkare stöd

 7. Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet

  Till: Socialminister Annika Strandhäll, socialförsäkringsutskottet och media