Uttalanden

Uttalanden antagna av SRF-kongressen 26-29 oktober 2017.

Uttalandena finner du i vänstermenyn eller när du scrollar ner på den här sidan, direkt efter dela-länkarna om du använder skärmläsare.

  1. Gör färdtjänsten rättvis och flexibel

  2. Digitalisera utan att diskriminera!

  3. Utveckla den regionala funktionshinderspolitiken

  4. Tragedi visar på brister i asylprocessen

  5. Säkra valhemligheten även för synskadade

  6. Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning

    – Snabbare insatser, högre kvalitet, starkare stöd

  7. Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet