Gör färdtjänsten rättvis och flexibel


Till:
Trafikutskottet
SRF-distrikten för distribution till berörda regionala och lokala myndigheter.

Samhället ställer allt högre krav på rörlighet i arbetslivet, vid studier och vid andra åtaganden som enskilda medborgare engagerar sig i. Då förutsätts att vi ska kunna förflytta oss över kommun- eller länsgränser. För att följa utvecklingen i samhället med högre krav på rörlighet krävs att färdtjänsten utvecklas och blir mer flexibel.

En synnedsättning leder till svårigheter att orientera sig i kända och okända miljöer. Därför behöver färdtjänsten utgöra ett komplement till alla sätt att resa och förflytta sig som står till förfogande för övriga medborgare. Förutom kollektivtrafiken även att cykla, gå, eller köra egen bil.

Synskadades Riksförbund vill se en utveckling mot nationella färdtjänsttillstånd. Det skulle ge en mer jämlik färdtjänst och gör det möjlig att nyttja tjänsten där man för tillfället befinner sig.

Lag 1997:736 om färdtjänst måste förses med kvalitetskrav, som möjliggör att en nationell norm för en likvärdig färdtjänst skapas. Våra krav för en färdtjänst av god kvalitet är bland annat att:

  • Fritt antal resor beviljas
  • Färdtjänsten kan användas oavsett var i landet man befinner sig
  • Ledsagare får medfölja när den enskilde bedömmer att det behövs

Synskadades Riksförbund samlade till kongress i Malmö kräver:

  • Att färdtjänstlagen förses med kvalitetskrav, som möjliggör att en nationell norm för en likvärdig och kvalitetssäkrad färdtjänst skapas.
  • Att lokala och regionala myndigheter med ansvar för färdtjänst tillgodoser individuella behov i utformandet av regler för färdtjänst.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktober 2017.