Säkra valhemligheten även för synskadade


Till:
Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Justitieminister Morgan Johansson
Konstitutionsutskottet

En tydlig och skarp funktionshinderpolitik som baseras på mänskliga rättigheter är en förutsättning för att jämlika villkor och likvärdiga möjligheter ska gälla alla. Åtta år har gått sedan Sverige som medlemsstat ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots detta kan personer med synnedsättning fortfarande inte personrösta med bibehållen valhemlighet, då det inte finns tillgängliga valsedlar eller fungerande tekniska lösningar.

Riksdagen har gjort ett tydligt tillkännagivande till regeringen om att problemet med att synskadade inte kan rösta i personvalet utan att röja sin valhemlighet ska vara löst senast 2022. För att detta ska lyckas behöver konkreta lösningar testas redan vid valet 2018.

Synskadades Riksförbund samlade till kongress i Malmö kräver:
- Att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder så att synskadade väljare kan utöva sina medborgerliga rättigheter och rösta i personval utan att röja valhemligheten.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktober 2017.