Tragedi visar på brister i asylprocessen


Till:
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Migrationsminister Helene Fritzon
Migrationsverket
Socialstyrelsen

När en 18-åring med synnedsättning nyligen tog sitt liv på grund av utvisningsbesked berördes vi alla mycket djupt. Det var en tragedi som tyder på stora brister i asylprocessen.

Synskadades Riksförbund har redan tidigare till berörda myndigheter påtalat vikten av att beakta funktionsnedsättning i alla asylärenden – oavsett om det gäller ensamkommande barn eller nyanlända vuxna. Det är av största vikt att en eventuell funktionsnedsättning uppmärksammas redan från början. Om inte riskerar asylprocessen att bli rättsosäker och helt förödande för individen.

Det är också helt avgörande att individen under hela processen får adekvat stöd i relation till den aktuella funktionsnedsättningen.

Synskadades Riksförbund samlat till kongress kräver:
Att en individs funktionsnedsättning alltid beaktas vid asylärenden.
Att berörda myndigheter säkerställer att det finns personal med adekvat kompetens att upptäcka och stödja asylsökande med olika typer av funktionsnedsättningar.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö 26-29 oktober 2017.