Valberedningen


På kongressen 2014 valdes följande medlemmar till valberedning.

Kenneth Jägsander, sammankallande 070-24 23 445
Dan Jonsson
Eva-Lena Lindell
Kaj Nordquist
Liselott Naess
Elvira "Vispen" Sjöblom
Camilla Svensson

Valberedningen nås via e-post: valberedningen@srf.nu