Spräng gränserna - medlemsforum 2019


Synskadades Riksförbunds nästa medlemsforum äger rum den 3-4 maj 2019. Vi kommer hålla till på Stockholm Waterfront Congress Centre.