Bild på Jeanet Kjöler

Hallå där, Jeanet

Jeanet Kjöller är projektledare för medlemsforum 2019 - Spräng gränserna

Varför ska man besöka Medlemsforum 2019?

– Här finns möjlighet att träffa andra, utmana sina gränser och testa på nya saker. Till skillnad från kongressen finns det under medlemsforumet möjlighet att träffas och umgås i en mer avslappnad kontext. 

Har du någon speciell aktivitet du vill tipsa om?

– Ja, man har bland annat chansen att få se hur framtidens teknik kommer bli och kanske få svar på frågan kring om ens kylskåp kommer kunna skriva en inköpslista. Civilförsvarsförbundet kommer också och berättar hur man blir en prepper och förbereder sig för en kris. Vi hoppas på att ha ett mer fullödigt program i kommande informationsbrev.

En av de största aktiviteterna är aktionen på plattan, Sergels torg. Varför har ni valt temat ledsagning?

– Ledsagning är viktigt för många människor och är väsentligt för att livet ska fungera för personer med synnedsättning. Vi tror att allmänheten har en liten kunskap om vad ledsagning är och hur viktig den är för oss.

Hur har ni jobbat med att förbättra konceptet från det förra medlemsforumet?

– Medlemsforum ska bli bredare. Det ska finnas något för alla och det ska vara kul att komma hit. Vi hoppas på att nå fler grupper, familjer och barn. Vi vill därför ha ett så bra program som möjligt. Gällande gruppen barn och unga så kommer vi bland annat att samarbeta med Unga med synnedsättning, US.

Vi vill också involvera branschföreningarna. Bland annat kommer LHON-föreningen att hålla ett seminarium.

Hur mycket jobb är det som ligger bakom ett så här stort event?

– Arbetet startade direkt efter kongressen. Det krävs mycket planering och nästan alla på kansliet och många förtroendevalda är delaktiga.

Hur stort är engagemanget?

– Det är jättestort. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av evenemang.

Varför är medlemsforumet viktigt?

– Man är ofta ganska ensam som synskadad i sin bekantskapskrets. Då är det häftigt att synskadade från hela landet träffas på samma ställe under en helg. Här kan man utbyta erfarenheter och träffa bekanta.