Håkan Thomsson och Camilla Waltersson Görnvall som tar emot SRF:s skrift Rätten att komma ut av Lennart Karlsson som skymtar fram i bildens högerkant.
Håkan Thomsson och Camilla Waltersson Grönvall (M) som tar emot en folder av Lennart Karlsson under SRF:s besök hos Moderaterna.

Moderaterna fick besök


– Kanske kan lagen om valfrihet lösa kvalitetsproblemen i färdtjänsten. När brukaren själv får välja leder det till krav på kvalitet hos leverantören, sa Håkan Thomsson förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Färdtjänsten var ett av områdena den 4 juni när Synskadades Riksförbund besökte Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

 – I färdtjänstlagen framgår det inte vad färdtjänsten ska bidra med. Det behövs ett gemensamt kvalitetsmått, sa Synskadades Riksförbunds intressepolitiska handläggare Lennart Karlsson.

Synskadades Riksförbund vill att färdtjänstlagen ses över för att säkra gemensamma kvalitetsmått för resenärerna. 

Camilla Waltersson Grönvall har suttit i riksdagen sedan 2010, tidigare i utbildningsutskottet och nu i socialutskottet. Hon är lärare och bor med sin familj i Lilla Edet.

Samtalet, i en sal med utsikt mot Stockholms stadshus och den soldränkta Riddarfjärden, handlade också om den pågående LSS-utredningen.

– Assistansen har varit i fokus. De andra insatserna har fått ett oproportionerligt litet utrymme, sa Håkan Thomsson.

Synskadades Riksförbund vill att insatserna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utökas och omfatta det som organisationen kallar synstöd. Insatsen skulle kunna benämnas ”ledsagarservice och synstöd”.

Arbetsrehabiliteringen var också på bordet hos Moderaterna. Synskadades Riksförbund efterlyser ett nationellt center för yrkesrehabilitering. Ett ställe för arbetsrehabilitering dit synskadade får komma och lära sig de kompensatoriska färdigheter som behövs för att få och behålla ett jobb.

– Tack för att ni kom hit. Det har varit otroligt lärorikt, sa Camilla Waltersson Grönvall när hon tog emot Synskadades Riksförbunds folder Rätten att komma ut med fyra vägar till ökad delaktighet.

Länk till Rätten att komma ut.