Håkan Thomsson och Anders W Johnsson i solsken utanför riksdagen.
Håkan Thomsson och Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson.

Uppvaktning hos Centern


Mötet med Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson kom att handla om ledarhundar, respekten för den vita käppen och arbetsmarknaden för personer med synnedsättning.

Det knappt timslånga mötet vid ett elipsformat bord i försommarhettan i Anders W Jonssons riksdagsrum den 15 maj ingick i Synskadades Riksförbunds inbokade mötesturné med sju av riksdagspartierna.
Anders W Jonsson fick besked om dagsläget för den av regeringen föreslagna förändringen av ledarhundsverksamheten. Han undrade varför regeringen vill lyfta myndighetsansvaret från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet.
– Vi vet inte det verkliga skälet, eftersom vi har fått olika förklaringar. Synskadades Riksförbund är ansvarig myndighet för landets ledarhundsverksamhet enligt ett riksdagsbeslut och en tidigare utredning kom fram till att det har fungerat väl, sa förbundsordförande Håkan Thomsson.

Läs om ledarhundsverksamhetens framtid.

Vita käppens status

Synskadades Riksförbund vill att respekten för den vita käppen höjs. En undersökning från Novus 2016 visade att endast sju av tio svenskar vet att vita käppen används av personer med nedsatt synförmåga för att ta sig fram på gator och torg.
– Den vita käppens status är viktigare idag än någonsin, sa Håkan Thomsson och pekade på att riskerna i trafiken har ökat för synskadade. Bland annat på grund av att antalet tysta fordon, cyklar och elcyklar blir allt fler. 

Sedan kom samtalet in på arbetslösheten bland personer med synnedsättning och behovet av effektivt stöd, bland annat mer och bättre arbetsinriktad rehabilitering. Anders W Jonsson undrade hur läget ser ut i övriga Norden.
Mycket bättre på många håll, blev svaret. Både i Finland och i Norge får synskadeorganisationerna anslag från staten för att anordna rehabiliteringskurser. I Sverige finns ingen sådan motsvarighet.
– Något måste hända. Kanske blir det så att även vi måste ordna rehabiliteringskurser då ingen yrkesrehabilitering finns idag, sa Håkan Thomsson.
Siffror från en ännu opublicerad undersökning Synskadades Riksförbund låtit göra visar att arbetslösheten bland synskadade tenderar att öka.  

Lennart Karlsson, SRF och Anders W Jonsson (C).

Även färdtjänsten hann valgruppen från Synskadades Riksförbund belysa under riksdagsbesöket.
– Färdtjänstlagen behöver förtydligas och kvalitetskrav skrivas in. Idag varierar kvaliteten mycket, beroende på var man bor. På vissa orter går det inte att beställa färdtjänst efter klockan 18, sa Lennart Karlsson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.