Ge en gåva!

Var med och förbättra synskadades villkor!

Bli medlem nu!

Det tar inte många minuter.

Ledarhunden - ett levande hjälpmedel

Det finns omkring 300 ledarhundar i Sverige.
Alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund.
Den vanligaste rasen är labrador retriever.

Marit och hunden Karin

Marit Edenflod och ledarhunden Karin.

Kontaktpersoner hos Ledarhundsverksamheten under sommaren 2016

Ledarhunden i sin vita sele och den synskadade mannen eller kvinnan som vi kanske mött någon gång, är ett väl samspelt ekipage.

Genom målmedveten träning har ledarhunden lärt sig att leda sin förare.

Ledarhunden får mycket utbildning och träning och det är sedan förarens uppgift att upprätthålla och finslipa dressyren. Dressyren är en färskvara. Att vara ledarhundsförare innebär en livsstil med mycket utevistelse och samarbete med den nya vännen.

Ansöka om hund

Personer med synnedsättning som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som i sin tur kontaktar Synskadades Riksförbund. En av SRF:s konsulenter gör därefter ett hembesök hos den sökande. Om konsulenten bedömer att den sökande uppfyller kriterierna för att tilldelas en ledarhund, får han eller hon en kallelse till en informationskurs.
Efter Informationskursen gör instruktörerna och den sökande en gemensam bedömning om en ledarhund skulle vara ett lämpligt hjälpmedel, det vill säga om hunden skulle innebära en större frihet och ett ökat oberoende för den sökande. Därefter börjar arbetet med att finna en lämplig hund. Det är mycket som ska stämma för att hund och förare ska trivas ihop.

Ledarhunden leder
Ledarhunden ska leda förbi hinder, visa på trappor och kanter, vara lyhörd för förarens olika kommandon. Föraren måste däremot själv hitta rätt på gator och torg.

Bjällra kring halsen
Det är viktigt att ledarhunden får koppla av emellanåt. När den springer lös har den en rastklocka eller bjällra runt halsen för att föraren ska höra var den är. Möter du, som är seende, en person med ledarhund så ge dig gärna till känna om ni möts på rastplatsen och säg till om du har egen hund med dig.

Ledarhund med vit sele får ej störas
Ledarhunden har vit sele på sig när den jobbar. Stör den inte när den arbetar! Hunden störs lätt av människor som klappar den eller pratar med den. Något ätbart i närheten av nosen kan bryta koncentrationen helt.
Andra hundar, som kommer för nära, kan också göra ledarhunden osäker. Om du är ute och går med din egen hund och möter en synskadad med ledarhund, gå då alltid mellan din hund och ledarhundsekipaget vid mötet.

Ledarhund får åka gratis
Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund, eftersom den hjälper föraren i vardagslivet. Därför får hunden följa med sin förare in på posten, apoteket, försäkringskassan och andra offentliga platser. Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg.

När hundföraren besöker livsmedelsbutiker och restauranger får, enligt Livsmedelsverket, ledarhunden tas med in i lokalen, om respektive verksamhets föreståndare ger sitt medgivande. I livsmedelsbutiker måste dock hunden placeras utanför kassorna.

Ledarhundsleverantörer
Ledarhundar upphandlas sedan 2006 från olika privata leverantörer. Från 2014 har avtal slutits med tre företag, som tillsammans kommer att leverera ett fyrtiotal färdigdresserade ledarhundar per år. De tre leverantörerna är Dogs In Service and Aid, Kustmarkens Hundtjänst och Lund Hundetjenester.

Egen förening
SLHF, Föreningen Sveriges Ledarhundsförare arbetar med att sprida information om ledarhunden, hur hunden jobbar och vilken betydelse den har för den synskadade.

Tidningen I selen
Länk till I Selen som går ut till samtliga ledarhundsförare.

Ladda ner Ledarhunden - ett levande hjälpmedel. (PDF-dokument, 2,7 MB)

Ladda ner Ledarhunden - ett levande hjälpmedel. (Word-dokument, 208 kB)

Här kan du se en norsk kortfilm om ledarhundar:
Valpens hevn (Valpens hämnd)

Uppdaterad av webbredaktionen den 13 juni 2016

Annonser