Thomssons Nyheter #11


Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Gata för alla i full gång

 En pakethållare har lappats med en gul lapp med texten Parkeringspåminnelse

Gata för alla, SRF:s stora informationskampanj riktad till allmänheten, är i full gång. Den startade den 20 augusti, då bland annat med en aktivitet i SRF Jämtland. Själv var jag (Håkan Thomsson) med på SRF Göteborgs aktivitet på Järntorget den 4 september. Allmänheten prövade att gå en hinderbana med vit käpp, testade glasögon som fingerade olika synskador, lärde sig mera om punktskrift samt testa att känna igen föremål med känseln.
Lappning av dåligt placerade föremål på trottoarerna förekom också. 

Landet runt pågår massor av spännande aktiviteter. Glöm inte bort att dokumentera dem i text och bild och skicka till:
gataforalla@srf.nu

Framgång i arbetet gällande tysta fordon 

Vid ett möte i Geneve i början av september beslöt GRB, som är en arbetsgrupp för global teknisk standardisering, att förare inte ska kunna stänga av varningsljud på elfordon.
Detta är en stor framgång. Gruppens förslag ska nu behandlas i FN-organet WP29. Det finns dock all anledning att tro att WP29 beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag. 

Vårt intressepolitiska arbete för att snarast möjligt införa varningsljud på elfordon måste fortsätta, men arbetsgruppens beslut är en ny och tydligare inriktning som på sikt kan bli mycket viktig för trafiksäkerheten.  

Världens synskadade möttes i Orlando

Håkan Thomsson, WBU:s andra vice ordförande Elly Masha och Ann Jönsson.

Håkan Thomsson, WBU:s andra vice ordförande Elly Masha från Tanzania och Ann Jönsson i Orlando.
Synskadades världsunion, World Blind Union (WBU), genomförde sin generalförsam­ling den 18-24 augusti på Rosen Centre Hotel i Orlando, Florida, USA.

Ombud för SRF var Ann Jönsson och Håkan Thomsson. Dessutom utgjordes SRF-delegationen av Neven Milivojevic, Elvira Kivi, Cecilia Ekstrand, Annika Örnstedt och Karl-Gunnar Roth (ledsagare). Generalförsamling hölls parallellt i ICEVI (International Council for Education of People with Visual Impairment).

Vid öppnandet hedrades betydelsefulla personer som avlidit de senaste fyra åren, och här omtalades bland andra vår före detta SRF-medarbetare Erik Staaf. 

Under generalförsamlingen genomfördes en rad intressanta seminarier, bland annat om Marrakeshavtalet, hållbarhetsmålen 2030, tysta fordon, ungdomsfrågor och idrott. Generalförsamlingen är också ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter. Det fanns en utställningsdel med allt från senaste tekniska applikationer för mobiltelefoner till billiga vita käppar. 

En av generalförsamlingens viktigaste uppgifter är att välja så kallade table officers, vilka tillsammans med de sex regionala presidenterna utgör WBU:s styrelse. Presidenten i WBU kan endast inneha sitt uppdrag under en mandat­period, men sedan är man automatiskt table officer de närmsta fyra åren. 

Till ny president för WBU valdes Fredric Schröder, USA. 1:e vice president blev Fernando Riano, Spanien, och till 2:e vice president valdes Elly Macha från Tanzania. Table officers är också generalsekreteraren A K Mittal från Indien och kassören Martine Abel-Williamson från Nya Zeeland, samt den avgående WBU-presidenten Arnt Holte, Norge. 

Bland de resolutioner som antogs kom en från Sverige. Den påtalade vikten av att lyfta fram kvinnors situation och skapa ett jämställdhetsarbete i medlemsorganisationerna. Resolutionen antogs efter en smärre justering.
Ett pris ska delas ut på kommande generalförsamlingar till en medlemsorganisation som arbetat på ett bra sätt för att stärka jämställdheten inom organisationen. 

Också ICEVI valde ny president, och det blev Frances Gentle från Australien. Vid en prisceremoni belönades svensken Harry Svensson för en lång och gedigen insats inom ICEVI med en hedersutmärkelse.

Nya ombudsmän/verksamhetsutvecklare i distrikten

Nu finns nya ombudsmän/verksamhetsutvecklare på plats i SRF Kronoberg, SRF Halland, SRF Kalmar län, SRF Jämtland och SRF Värmland. I Värmland är bemanningen ännu så länge en praktiktjänstgöring, men allt tyder på att den snart övergår till en anställning. Tjänsterna finansieras vid behov av ett särskilt ekonomiskt stöd från riksförbundet.

Chefsförändringar på rikskansliet 

Det är förändringar på gång vad gäller chefstjänsterna på SRF:s rikskansli. Vår intressepolitiske chef Neven Milivojevic har beviljats tjänstledighet på halvtid från den 1 oktober och ett år framåt. På sin halvtid kommer han att ansvara för internationella frågor samt forskningsfrågor. Vår nuvarande kanslichef Eva Björk kommer att gå in som intressepolitisk chef på halvtid under Nevens tjänstledighet. Eva Björk skulle gått i pension den 28 februari 2017, men hon fortsätter då på halvtid fram till den 30 september.

På grund av Evas stundande pension har rekrytering skett av ny kanslichef. Det blir Ulrika Norelius Centervik, som nu är individstödschef på SRF. Detta innebär i sin tur att rekrytering av ny individstödschef för närvarande pågår. Exakt när Ulrika tillträder som kanslichef beror på när vi kan ha en ny individstödschef på plats. 

Diskrimineringslagen prövas 

Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen Försäkringskassan enligt lagen som klassar otillgänglighet som diskriminering. Bakgrunden är att en blind förälder, Ulrika Norelius Centervik, inte kunde anmäla vård av sjukt barn på Försäkringskassans hemsida. Nu får vi alltså se vad den relativt nya lagen går för!

SRF:s nya hemsida lanserad 

Den 2 september lanserades SRF:s nya hemsida. Den har fortfarande adress www.srf.nu men har ändrat utformning och upplägg. Sidan är nu bättre anpassad till personer som besöker den med hjälp av en mobiltelefon/surfplatta. Ett viktigt syfte med att göra en ny hemsida har också varit att det ska vara enklare för synskadade medarbetare att lägga upp material på hemsidan. 

Den nya hemsidan har fortfarande vissa brister, allt material som borde finnas där har inte lagts in ännu och så vidare, men jag hoppas ni har överseende med barnsjukdomarna. De distrikt och föreningar som har undersidor till www.srf.nu kommer att erbjudas utbildning i att hantera den nya sidan. 

För ytterligare frågor kring www.srf.nu så kontakta Caroline Gollungberg, telefon 08-39 92 07 eller caroline.gollungberg@srf.nu 

Tuffa krav skapar självständighet 

I USA har man en lite annan attityd inom synskaderehabiliteringen jämfört med i Sverige. Det insåg jag när jag gjorde ett studiebesök på Miami Lighthouse tisdagen den 9 augusti. Här använder man en metod som går ut på att fokusera på möjligheterna och ställa höga krav på den synskadade. 

Dålig syn ska inte begränsa ditt liv var budskapet från chefspsykolog Corina Hernandez vid Miami Lighthouse. Att man som blind ska kunna klara att röra sig ute på gatorna, åka kollektivt, handla, laga mat och sköta sina kläder är en grundläggande del av rehabiliteringen. Insatsen är omfattande och den synskadades självständighet och oberoende är målet. 

Så kallade Lighthouse finns på många håll i USA. Styrelsen för Miami Lighthouse består av engagerade personer från olika organisationer. Men synskadade har ett tydligt inflytande över verksamheten, enligt Corina Hernandez.

Mina tankar går till de så kallade omställnings- och träningskurserna som Arbetsmarknadsinstituten erbjöd i Sverige för ett 30-tal år sedan. En rejäl upprustning av rehabiliteringen för gravt synskadade och blinda skulle behövas i Sverige, det är min fasta övertygelse. Och inspiration kan hämtas från andra sidan Atlanten! 

Organisationsrådet och DOFS:en direktsänds

Den 16 september är det organisationsråd och den 16-18 september är det DOFS (kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande samt förbundsstyrelsen). Stora delar av dessa evenemang kommer att direktsändas i SRF:s webbradio. Gå in och lyssna på

www.radio.srf.nu

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu