Ana Peláez Narváez från den spanska organisationen av synskadade, ONCE har mörkt uppsatt hår och en vit pikétröja. Hon talar i en mikrofon. Väggen bakom henne är starkt orange.
Ana Peláez Narváez från den spanska synskadeorganisationen ONCE.

Thomssons Nyheter #12


EU:s tillgänglighetslag riskerar att urvattnas. Det framkom när European Blind Unions EU-grupp träffades. Ana Peláez Narváez representerade spanska ONCE.

Nytt från Gata för alla
Gata för alla-kampanjen i Tidaholm. På torget har SRF Skaraborg ett bord och ett svart parasoll med vita käppar som dinglar.

 Kampanjen Gata för alla i Skaraborgs län.

Vår informationskampanj riktad till allmänheten, ”Gata för alla”, rullar på. Vi har fått stort utrymme i massmedia, både i form av artiklar och så kallade pluggannonser.

Fyra korta filmer har lanserats. Den som i första hand ska locka till fortsatt intresse via nätet för kampanjen kallas ”Synskadade burar in folks cyklar - se reaktionerna”. Den beskriver ett arbetssätt som vi inte ägnar oss åt, men är gjord för att väcka intresse. 

Den har en så kallad räckvidd på 360 000, vilket innebär att filmen skickats ut till 360 000 Facebook-konton. 85 000 Facebook-användare har tittat på filmen i minst 3 sekunder. Hur många som har sett hela filmen framgår inte av statistiken, men troligt är att man tittar färdigt om man börjat titta på den, och förhoppningsvis fortsätter man läsa om ”Gata för alla”. 

Videon ”Synskadade lappar oväntade hinder - kolla reaktionerna” har en räckvidd på 41 000, och har 22 000 visningar. Dessutom finns två korta intervjufilmer om att vara synskadad.

På Vita käppens dag den 15 oktober ordnar riksförbundet en kampanjavslutning på Medborgarplatsen i Stockholm. Aktiviteten ”Vardagsrummet” välkomnar allmänheten att sitta i en soffa och ställa frågor direkt till en synskadad. Bland dem som kommer att medverka finns SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn.

Heta frågor för synskadade i EU

Ana Pelaez har det mörka håret uppsatt. Hon har en vit pikétröja och en mikrofon som hon talar i.

Ana Peláez Narváez representerade spanska ONCE under mötet i Paris.

Tillgängliga offentliga hemsidor, Marrakeshavtalet, tysta fordon och ett kommande tillgänglighetsdirektiv fanns på programmet när synskadade från EU-området träffades i Frankrike.

Det var den 24-25 september som European Blind Unions kommission för EU-frågor, den så kallade Liaising commission (LC) hade möte i Paris. Undertecknad (Håkan Thomsson) representerade Sverige.

Ett direktiv om att offentliga hemsidor ska vara tillgängliga kommer inom kort att publiceras. Innehållet är klart, men det är nu på språklig granskning. Efter att det offentliggjorts har länderna 21 månader på sig att implementera (införa) reglerna. Direktivet omfattar hemsidor och nedladdningsbara filer samt appar som finns hos myndigheter eller företag som sköter uppgifter på uppdrag av myndigheter. Direktivets utformning är skarp, och en framgång för påverkansarbetet som synskadeorganisationerna i EU genomfört.

Marrakeshavtalet är ett internationellt avtal som innebär att synskadeanpassade böcker får sändas över nationsgränserna utan hinder av upphovsrättslig karaktär. Frågan om EU kan ratificera (godkänna) avtalet har varit vilande i väntan på ett utslag från EU-domstolen. Nu ger ett förhandsbesked från EU-domstolens generaladvokat vid handen att Marrakeshavtalet är så kallad exklusiv kompetens, det vill säga att EU kan besluta om ett sådant avtal. Det har lett till att EU-kommissionen nu publicerat ett förslag till en så kallad ”regulation” som innebär att Marrakeshavtalet blir ratificerat och ska gälla i hela EU. Om denna regulation godkänns av EU-parlamentet och ministerrådet så träder Marrakeshavtalet omedelbart i kraft i hela EU. Samtidigt har EU-kommissionen presenterat ett förslag till direktiv med revidering av upphovsrätten. Det gäller nu att få parlamentet och ministerrådet att behandla regulationsförslaget omgående, och inte behandla det samtidigt som upphovsrättsdirektivet eftersom processen då kan bli mycket långsam.

På området tysta fordon finns nu beslut om att inleda forskning kring om ett varningsljud på stillastående fordon, exempelvis vid ett övergångsställe, ökar trafiksäkerheten. Forskning ska även ske kring lämplig volym på varningsljudet. LC följer detta med intresse.

När det gäller förslaget till tillgänglighetsdirektiv, som EU-kommissionen presenterade i december 2015, så har det urvattnats en del på vägen. Framförallt är det tillgängligheten vad gäller television och e-böcker som tagits bort. Det gäller nu för synskadeorganisationerna argumentera övertygande för att stärka direktivet.

Besök i Nicaragua

Elvira Kivi, Håkan Thomsson och Daniel Rosén i OCN:s lokaler i Nicaragua. De sitter och jobbar vid ett bord med en vinröd duk på. Väggen bakom trio är svagt gul. Elvira har blont kort hår och gör en gest ut mot sidan. Håkan läser sina handlingar.

Elvira Kivi, Håkan Thomsson och tolken Daniel Rosén i Managua.

Den 10-16 augusti besökte en delegation från SRF Nicaragua och vår systerorganisation OCN (Organizacion de Ciegos de Nicaragua). Elvira Kivi och Annika Örnstedt, som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete vid SRF:s rikskansli, gjorde ett uppföljningsbesök. Neven Milivojevic, som är ansvarig chef, samt undertecknad (Håkan Thomsson) och ledsagaren/tolken Daniel Rosén deltog också.

Vi ankom till Nicaraguas huvudstad Managua onsdagen den 10 augusti.

Torsdagen ägnades åt OCN, med rundvandring på deras kontor och diskussioner med styrelsen. Vid kontoret sköts organisationens administration, men här finns också en studio för inläsning av böcker och annat material, en datasal med ett antal datorer för utbildning och medlemsanvändning, de har en modern punktskriftsprinter från Index och kontoret inrymmer också ett stort mötesrum. OCN äger flera hus i Managua, och intäkterna från uthyrning av dessa bidrar till finansieringen av det egna kontoret, som också fungerar som mötesplats för medlemmarna.

Projektet i Nicaragua handlar om möjligheter för synskadade att få utbildning och möjlighet att slå sig in på arbetsmarknaden. Det har också handlat om att skapa lokala föreningar av synskadade runt om i landet. Vi diskuterade de hittills nådda resultaten och hur projektet kan leva vidare.

På fredagsförmiddagen deltog vi i en konferens ordnad av landets dövblindorganisation. Här presenterades två material, ett som vände sig till personer som professionellt arbetar med dövblinda och ett som vände sig till anhöriga och ledsagarvolontärer. En svensk delegation från FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) fanns också på plats, och vi åt middag med dem på kvällen. På eftermiddagen dessförinnan hade vi ett möte på OCN med studenter och kvinnor. De fick diskutera sin situation och prioritera vad som vore viktigast för organisationen att arbeta med. Utbildningsmöjligheterna för synskadade var det som främst framhävdes. Man framhöll att möjligheten att få arbete ökar med bra utbildning.

På lördagen gjorde vi ett besök på Korinto, en ö vid Stilla havskusten, cirka 15 mil nordväst om Managua. Här fanns en lokalförening som bildades för ett drygt år sedan. De arbetade på frivillig basis för att få ihop pengar på olika sätt, och de deltog i samhällsprogrammet ”Todos con voz” (alla med röst) som syftar till att stödja personer med funktionshinder. Efter att ha ätit på en lokal restaurang fick vi tillfälle att ta ett dopp i Stilla havets väldiga, varma vågor.

Söndagen den 14 augusti hade vi fridag, och då besökte vi staden Granada som grundades av de spanska erövrarna år 1524. Vi gjorde också en båttur på Nicaraguasjön.

Måndagen den 15 augusti besökte Neven, jag och Daniel en skola där en blind tonårstjej, Maria Milagro Benedith, gick integrerad sedan ett år tillbaka. Hon fick inga läromedel på punktskrift eller inlästa, men hennes klasskamrater läste för henne och då kunde hon spela in på sitt fickminne. Lärarna verkade ambitiösa. De hade exempelvis konstruerat en taktil karta med anknytning till den aktuella undervisningen. De menade att det saknades resurser, men att det ändå var positivt att ha en blind elev. De fick stöd genom besök från utbildningsministeriet av specialpedagoger ungefär en gång i månaden.

David Lopez har mörkt kort hår, svarta glasögon och en ljusblå skjorta. Han har den vita käppen vilande mot ena axeln.

Sedan åkte vi vidare till hälsoministeriet där vi träffade den nationelle samordnaren för ”Todos con Voz” Joaquin Escoto Galeano. Även OCN:s ordförande David Lopez (bilden) deltog i mötet på hälsoministeriet. Här diskuterade vi Todos con voz-programmet. Bland annat pekade vi på behovet bland synskadade av vita käppar, och det faktum att vita käppar slits och går sönder då de används. På hälsoministeriet verkade man tro att en vit käpp håller hur länge som helst.

På eftermiddagen besökte vi Feconori, som är en samarbets­organisation för de olika funktionshinder­organisationerna. De får idag en väsentlig del av sina intäkter från MyRight, och de uttryckte oro inför framtiden. Vi framhöll att medlemsorganisationerna måste ta ansvar för samarbetet och finansiera det ifall de inte kan hitta extern finansiering.

Sist men inte minst besökte vi MyRights kontor i Managua. MyRight samordnar de svenska funktionshinderorganisationernas internationella utvecklingssamarbete. På kvällen bjöd vi OCN-styrelsen på middag på restaurangen El Muelle. Tidigt på tisdagsmorgonen bar det sedan av med flyg via Miami till Orlando och World Blind Unions generalförsamling.

Organisationsrådet och DOFS:en 

Den 16 september var det organisationsråd i Stockholm, och den 16-18 september genomfördes den så kallade DOFS:en (kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande samt förbundsstyrelsen).

På dagordningen för organisationsrådet stod bland annat en lägesrapport från ”Gata för alla-kampanjen”. Jeanet Kjöller berättade om kampanjens genomslag, som ju varit mycket bra. Hon berättade också om kommande aktiviteter i distrikten.

En annan punkt på dagordningen handlade om det personella stödet till distrikten. Här har ett antal ombudsmän/verksamhetsutvecklare kunnat anställas i distrikt med hjälp av ett behovsprövat, administrativt bidrag från riksförbundet. Den totala kostnaden för riksförbundet beräknas 2016 bli cirka 2,4 miljoner kronor och när stödet är fullt utbyggt 2017 beräknas kostnaden för riksförbundet bli cirka 5 miljoner kronor. Denna satsning finansieras dels med att de regionala ombudsmännen avvecklats och dels med intäkter från SRF:s ledarhundskalender.

Vid DOFS:en hade vi två tunga programpunkter. Karen Fridriksdottir Jungelin berättade om SRF Stockholms och Gotlands kamratstödsprojekt som genomförts med stöd av Allmänna Arvsfonden. I grupper om cirka 6 personer har synskadade fått ta upp sin livssituation under ledning av en utbildad kamratstödjare. DOFS-deltagarna diskuterade sedan hur man kan genomföra liknande kamratstöd i andra delar av landet. Ett annat viktigt pass handlade om normkritik, jämställdhet och likabehandling. Här medverkade Kristina Ullgren och Jo Tengblad-Söder från RFSL.

Eftersom Almåsa var fullbokat genomfördes DOFS:en istället i Stockholm, med fredagskvällens pass i Gotlandssalen på Södermalm och resten av helgen på SRF-kansliet i Enskede. Logi ordnades på Maude’s hotell i Svedmyra, och transporterna skedde med abonnerad buss. Trots det lite trassliga i detta verkade deltagarna på mycket gott humör.

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu