En byst av Louis Braille står i fönstret i hans familjs sadelmakeri.
Det var i faderns sadelmakeri som den unge Louis Braille skadade sig. Idag är hans hem ett museum.

Thomssons nyheter #13


I den franska byn Coupvray finns punktskriftens faders barndomshem. Håkan Thomsson har gått i Louis Brailles fotspår och besökt hans hemby, skola och grav.

Gata för alla gör succé

De som lappar har blå regnkläder och står invid en gatupratare som försetts med den svartgula lappen med texten parkeringspåminnelse

Medlemmar i SRF Norrbotten lappar.

Gata för alla, vår informationskampanj riktad till allmänheten, fortsätter att få stor uppmärksamhet såväl i traditionell massmedia som i sociala medier.
Själv var jag med då SRF Halland lappade felparkerade cyklar och andra olämpligt placerade föremål i Varberg den 30 september. Jag var också med på Renmarkstorget i Umeå den 8 oktober där SRF Västerbotten hade informationsbord, erbjöd möjlighet att prova att gå med vit käpp med bindel eller fingerad optik samt fyllde torget med tal och musik från scenen.

Vår film ”Synskadade burar in folks cyklar - se reaktionerna” som beskriver ett arbetssätt som vi inte ägnar oss åt, men är gjord för att väcka intresse, har nu en så kallad räckvidd på 594 000, vilket innebär att filmen skickats ut till så många Facebook-konton. 

154 000 Facebook-användare har tittat på filmen i minst 3 sekunder. Filmen ”Synskadade lappar oväntade hinder - kolla reaktionerna” har nu en räckvidd på 61 000, och har 36 000 visningar. 

Den 15 oktober avslutas kampanjen på Vita käppens dag. Jag vet att många distrikt och föreningar planerar aktiviteter den dagen. Låt oss tillsammans göra en värdig avslutning på kampanjen. Kör hårt!

Länk till debattartikeln om Vita käppens dag.

Expertplats i LSS-utredningen

SRF har genom Lika Unika fått en expertplats i LSS-utredningen. Platsen har tillfallit undertecknad (Håkan Thomsson). Det är ett svårt men viktigt uppdrag. Det första mötet hålls den 28 oktober.

Den moderna synskadade kvinnan

Kvinnokonferens i Helsingfors för nordiska kvinnor med synnedsättning.

Svenska delegationen lyssnar på det första föredraget om att riva ner sina barriärer som man själv eller andra har satt upp. 

En nordisk konferens för synskadade kvinnor ordnades i Helsingfors den 23-25 september. Varje land fick skicka fem deltagare, och Sverige representerades av Annika Östling, Ulla Bergeros, Agneta Hummerhielm, Anna-Lisa Sundell och Margareta Söderlund.

Tema för konferensen var ”den moderna synskadade kvinnan”. Det handlade om kvinnans olika roller: I arbetslivet, på fritiden, som ung och som mor. Konferensen innehöll föreläsningar men också pass med mediyoga och fri dans. 

Sista passet ägnades åt att planera hur man går vidare på hemmaplan med de vunna kunskaperna och erfarenheterna från konferensen.

Överläggning med MTM

Onsdagen den 28 september träffades några företrädare för SRF och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) för en överläggning om aktuella frågor. Förbättringar har skett i Legimus (nedladdning av talböcker) men fortfarande är systemet inte helt enkelt att använda för synskadade. 

MTM planerar att göra ett nytt system för nedladdning inom ett par år. MTM håller också på att upphandla en ny talsyntes för att höja kvaliteten på det svenska talet.

CD-skivorna kommer troligen att försvinna, men det sker knappast inom de närmsta fem åren. Distribution av kommunala och länstaltidningar via samma system som för dagstidningar på tal har kommit igång. Även talböcker ska kunna distribueras på samma sätt, och ett försök med detta har startat i Uppsala.

Problem med dålig punktskrift på grund av att punktskriftsböcker inte korrekturläses togs upp. Här menar MTM att lösningen är att i allt större utsträckning få tillgång till filer direkt från förlagen. Dålig punktskrift beror oftast på att böckerna är inskannade. 

MTM berättade också om konferensen Tactile Reading, som ordnas i Stockholm den 5-7 april 2017. Konferensen handlar om punktskrift, främst för barn och unga.

Möjligheten att använda så kallade 3D-skrivare för taktila bilder och kartor diskuterades också. Detta är något som kan revolutionera blindas tillgång till taktilt material framöver.

Nordiska möten i Norge

Den 5-6 oktober samlades ett 30-tal synskadade på Hurdalsenteret utanför Oslo för att ha möten i NSK (nordiska samarbetskommittén), NKK (nordiska kvinnokommittén) och NUK (nordiska ungdomskommittén). Två gånger per år hålls sådana möten.

Dessa möten syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och att ge varandra tips och idéer. I NSK diskuterades bland annat distributionen av taltidningar. Gemensamt för flera länder är att distributionen allt mer övergår till att vara digital. Det traditionella postväsendet försämras successivt. Vidare har arbetsgrupper tillsatts för att gå igenom utbildnings- och arbetsmarknadssituationen för synskadade i de nordiska länderna. Syftet är att underlätta studier eller arbete i ett annat nordiskt land samt att ta fram exempel på sådant som fungerar extra bra i ett enskilt land, så att det goda exemplet kan spridas.

I Louis Brailles fotspår

Foto taget utanför Louis Brailles barndomshem i Coupvray

Håkan Thomsson, Åsa Nilsson och guiden Stéphane Mary utanför Louis Brailles barndomshem i den franska byn Coupvray.

Louis Braille (1809-1852) var den person som utformade den punktskrift som används än idag. Louis Braille blev blind som barn efter en olycka i hans fars sadelmakeri. Han gick först i skola på hemorten, men fick sedan komma till en specialskola för blinda i Paris, där han först var elev och senare blev lärare. Braille var mycket kreativ. Han var också en skicklig organist och spelade i flera kyrkor i Paris. Han drabbades tidigt av lungsot, och avled endast 43 år gammal.

I september var undertecknad (Håkan Thomsson) och SRF:s pressekreterare Åsa Nilsson i Frankrike, och vi besökte då Louis Braille-muséet i hans hemby Coupvray, som ligger cirka 4 mil från Paris. Museet är inrymt i det hus där Louis Braille föddes, och här får man en bild av hur familjen bodde och levde. Här finns också diverse apparater och annan utrustning som bland annat visar hur blinda skrivit under årens lopp. Vi fick en mycket bra guidad visning som avslutades med en promenad till den kyrkogård där Louis Braille begravdes efter sin död.

 

Händer syns arbeta med att laga delar till ett piano. 

På specialskolan för synskadade i Paris finns även en yrkesutbildning till pianostämmare. Här reparerar en elev delar till ett piano.

Dagen därpå besökte vi INJA (Institut National des Jeunes Aveugles), som är den skola där Louis Braille levde och verkade större delen av sitt liv. Det är världens äldsta specialskola för synskadade, grundad av Valentin Haüy år 1784. Skolan har legat på samma plats sedan år 1843. Den fungerar fortfarande som specialskola för synskadade. Även här fick vi en guidad visning.

Slutligen vandrade vi till Phantéon, dit Louis Brailles kropp flyttades år 1952. Brailles punktskriftssystem, som bygger på kombinationer av punkter, tre på höjden och två på bredden, var färdigt i slutet av 1820-talet. Punktskriften slog dock inte igenom och blev blindas främsta skriftspråk förrän efter Brailles död. 

Phantéon är en mycket hedersam gravplats för fransoser som utmärkt sig särskilt. Brailles händer ligger dock kvar i graven i Coupvray, vilket känns en aning absurt. Hur som helst var det mycket lärorikt och intressant att få tillfälle att på detta sätt vandra i Louis Brailles fotspår.

Ny individstödschef

Lena Ridemar med skogen som bakgrund

Lena Ridemar (född 1960) blir ny individstödschef vid SRF:s rikskansli. Hon ska efterträda Ulrika Norelius Centervik, som blir ny kanslichef.

Lena Ridemar börjar på SRF den 15 november. Hon är inte själv synskadad, men har viss anknytning till SRF eftersom hennes mamma, Siv Andersson, arbetade hos oss en gång i tiden.

Lena Ridemar har lång erfarenhet av arbete inom folkrörelser. Hon har bland annat haft chefstjänster på Hyresgästföreningen och Reumatikerförbundet. Närmast kommer hon från en tjänst på Sveriges Konsumenter.

Inbjudan till ögonforskningsdag

Alla distrikt och branschföreningar är välkomna att anmäla en deltagare till SRF:s ögonforskningsdag i Stockholm onsdagen den 16 november. På programmet står intressanta föreläsningar om aktuell ögonforskning. Konferensen genomförs i SRF Stockholms stads lokal Gotlandssalen klockan 10.00-16.00.

Vi kommer att träffa forskare från landets samtliga universitetskliniker. Senast SRF ordnade en liknande ögonforskningsdag var hösten 2011.

Anmälan görs, senast den 25 oktober, på temadag@srf.nu 

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu