Charlotte V. McClain Nhlapo talar och gestikulerar. Hon bär en rödmönstrad kavaj och har mörkt hår uppsatt i tofs.

Thomssons Nyheter #14


Funktionshinderrådgivaren Charlotte V. McClain-Nhlapo på Världsbanken var huvudtalare på FN-dagen under konferensen Agenda 2030 ur ett funktionshinderperspektiv.

Kampanjen slut men arbetet går vidare

Victoria Öjefors Quinn i den rosa soffan är vänd mot Maria Fäldt i blå täckjacka. En stilmöbel i form av en stol och ett litet bord är placerat framför de.

På Vita käppens dag den 15 oktober pratade Victoria Öjefors Quinn med Maria Fäldt, KD-politiker i Stockholms läns landsting.

Gata för alla, SRF:s informationskampanj riktad till allmänheten, avslutades på Vita käppens dag den 15 oktober. Runt om i landet förekom en mängd olika aktiviteter den dagen. 

Riksförbundets kampanjavslutning i samarbete med distriktet och lokalföreningen i Stockholm ägde rum på Medborgarplatsen, där ett vardagsrum byggts upp. Här fanns en rosa soffa i vilken förbipasserande kunde sätta sig och ställa frågor till en person med synskada.
Bland dem som satt i soffan och besvarade frågor fanns SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn. Flygbladsutdelning och lappning förekom också. 

Själv var jag (Håkan Thomsson) i Uppsala på Vita käppens dag. Här ordnade SRF Uppsala län aktiviteter i Gränby centrum. Förutom informationsbord och flygbladsutdelning så bjöds det på fika i mörker. Gästerna fick sätta på sig en bindel och ledsagades in i ett rum där kaffe och en tårtbit serverades. Vid borden satt synskadade att samtala med. 54 gäster, varav två landstingsråd och ett par kommunpolitiker. Även barn fikade i mörker.

 En pakethållare har lappats med en gul lapp med texten Parkeringspåminnelse

Nu är vår stora informationskampanj slut, men arbetet måste gå vidare. Vi ska fortsätta att informera allmänheten om synskadades livssituation och möjligheter, men vi behöver också följa upp kampanjen intressepolitiskt.
Det arbetet måste ske i de enskilda kommunerna.

Vår kampanj har fått ett brett genomslag i såväl traditionella som sociala medier. Vi har också mött många enskilda människor i direkta samtal. Kampanjarbetet har engagerat många, och visat på kraften i vår organisation. Jag vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit i kampanjarbetet! 

Besök av MTM:s nye GD

Magnus Larsson har kort grått hår och glasögon. Han har en blå kavaj och en ljusblå skjorta med en annan blå nyans på skjortknapparna. Han har några dagars skäggstubb. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har fått en ny generaldirektör. Han heter Magnus Larsson och har efterträtt Roland Esaiasson som gick i pension den 1 september. Magnus Larsson har ett förflutet från regeringskansliet, och han har också varit generaldirektör för Myndigheten för press, radio och TV. 

Den 13 oktober besökte Magnus Larsson SRF:s rikskansli i Enskede. Här fick han en presentation av vår verksamhet och SRF:s och MTM:s gemensamma historia. 

Redan år 1892 startades ett bibliotek för punktskriftsböcker. På 1950-talet startade De Blindas Förening (nuvarande SRF) inläsning av talböcker. Vår förenings talboks- och punktskriftsbibliotek övertogs 1980 av staten och är numera Myndigheten för tillgängliga medier. 

Vi hade ett intressant tankeutbyte med Magnus Larsson, bland annat om punktskriftens betydelse som blindas skriftspråk, och hur Daisyspelarna som används vid dagstidningsdistributionen till synskadade skulle kunna utgöra en bas i en allmän kanal för information till vår grupp.
SRF ser fram emot ett gott samarbete med Magnus Larsson.

Partnerskapskonferens med Agenda 2030-seminarium

På bilden står alla deltagarna i och omkring en trappa, två höga staplar med stora boxar i olika färger som har siffrorna 1-16 för de första globala målen ramar in deltagarna.

Den 19-24 oktober ordnade SRF en konferens med deltagare från de länder där vi har ett internationellt utvecklingssamarbete:

Bosnien-Hercegovina, Ghana, Namibia, Nicaragua, Rwanda och Tanzania. Representanter från AFUB, African Union of the Blind, deltog också. Konferensen hölls på Almåsa.

Måndagen den 24 oktober avslutades konferensen med ett seminarium på Europahuset i Stockholm med tema Agenda 2030 ur ett funktionshinderperspektiv.
Agenda 2030 är de mål för hållbar utveckling som FN antog för ett år sedan. Målen ska förverkligas fram till år 2030. Målen är universella, vilket betyder att de gäller för alla länder. Funktionshinderperspektivet finns med i Agenda 2030, även om det behöver konkretiseras.

En panel bestående av fem personer vid ett bord. Glas och mikrofoner står på bordet. I bakgrunden kuber med FN-mål på.

Vid seminariet, som hölls på engelska, talade Charlotte V. McClain-Nhlapo (andra personer från höger i bild), global funktionshinderrådgivare vid Världsbanken, Kajsa Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör vid Myndigheten för delaktighet (MFD), samt Peter Anomah-Kordieh, programsamordnare vid AFUB.
Därefter följde ett panelsamtal samt möjlighet för publiken att ställa frågor. Panelen utgjordes av Birgitta Weibahr från Sida, Lisa Sjöblom som är generalsekreterare för ramorganisationen Forum Syd, Elvira Kivi från SRF samt Charlotte V. McClain-Nhlapo. 

Moderator under seminariet var Ylva Bergman, chefredaktör för tidningen Omvärlden. Seminariet samlade ett hundratal åhörare. 

Kapitalförvaltningserbjudande till distrikten 

Sedan något år tillbaka har SRF, alltså riksförbundet, köpt kapitalförvaltningstjänster från Söderberg & Partners. De kan erbjuda låg förvaltningsavgift och vi slipper särskilda avgifter vid köp och försäljning av värdepapper. 

Söderberg & Partners har nu, på initiativ av SRF:s kapitalförvaltningskommitté, tagit fram ett erbjudande till distrikten som motsvarar erbjudandet till riksförbundet. Det som krävs är att distrikten har 1 miljon kronor i kapital att förvalta. Detta erbjudande kommer att sändas ut till distrikten. Det är upp till varje distrikt att värdera erbjudandet och sluta avtal med Söderberg & Partners om man finner så vara lämpligt. 

Viktiga datum 2017 

Presidiet under SRF-kongressen 2014 i Sundsvall. En blåvit flagga med SRF-loggan är upphängd bakom sekretariatet.

Vid förbundsstyrelsen möte den 20-21 oktober beslutades att organisationsrådet ska sammanträda två gånger år 2017.

Torsdagen den 9 mars och fredagen den 1 september. Sedan tidigare är det också bestämt att SRF:s kongress genomförs i Malmö torsdag till söndag den 26-29 oktober. 

Bland övriga viktiga datum kan nämnas SRF:s organisationsutvecklingskonferens den 27-29 januari, och arbetsgivarfortbildningen den 12-14 maj. 

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu 

Beställ Thomssons Nyheter som E-post.