Desireé Pethrus har en rosa kavaj, svart topp och ett halsband med stora färgglada träknappar. Hon har en kort frisyr med slingor, örhängen och glasögon i gråblått.
Désirée Pethrus är regeringens LSS-utredare.

Thomssons Nyheter #15


Experter och sakkunniga i den omdebatterade LSS-utredningen träffade för första gången regeringens LSS-utredare Désirée Pethrus.

LSS-utredningen igång 

Fredagen den 28 oktober träffade sakkunniga och experter för första gången LSS-utredaren Désirée Pethrus (bilden). Utredningen ska se över några av insatserna i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt utvecklingen av assistansersättningen. LSS-utredningen ska lämna sina förslag i oktober 2018.

Just assistansersättningen har ju varit föremål för en het diskussion på sistone. På internationella funktionshinderdagen, den 3 december, kommer det att genomföras en bred manifestation på temat ”assistans är frihet – rädda LSS”. 

SRF är med i den manifestationen genom Lika Unika.  

Besök hos DHR

Rasmus Isaksson har en rundhalsad svart tröja. Ena underarmen är tatuerad. Rasmus har kortklippt mörkt hår. Håkan Thomsson har axellångt vågigt hår, ljus skjorta och blåjeans. De står i en korridor hos DHR.

Rasmus Isaksson och Håkan Thomsson i DHR:s lokaler i stockholmsförorten Farsta. 

Den 26 oktober gjorde Åsa Nilsson, Paulina Korbak och undertecknad (Håkan Thomsson) ett studiebesök på DHR:s kansli i Farsta centrum. Här träffade vi deras ordförande Rasmus Isaksson och kanslichefen Ken Gammelgård.

DHR stod tidigare för De Handikappades Riksförbund, men numera uttyds förkortningen Delaktighet, Handlingskraft, rörelsefrihet. Vi hade ett två timmar långt samtal där vi utbytte erfarenheter och jämförde våra organisationer. Vi har en hel del gemensamma nämnare, bland annat har folkrörelsernas medlemstapp drabbat båda organisationerna. Men vi pratade också om möjliga samarbeten. 

Vi var överens om att det alltid kan vara intressant att överväga samarbete mellan enskilda funktionshinderförbund i konkreta sakfrågor.

Nya ombudsmän/verksamhetsutvecklare 

I oktober anställdes Sven-Erik Ågren som ombudsman/verksamhetsutvecklare i SRF Värmland. Dessutom har två andra distrikt fått praktikanter, vilket kan leda till anställning med en sådan tjänst. 

I SRF Uppsala län praktiserar nu Wieslaw Wasowski. Och i SRF Västmanland praktiserar Patrik Hellström. Målet är att alla distrikt ska ha egna ombudsmän/verksamhetsutvecklare senast nästa år.

Seminarier på Nordiska ministerrådet

Håkan Thomsson i ett mötesrum med andra mötesdeltagare längre bort på bilden. Håkan har en grå kavaj, vit skjorta och en badge hängande i ett blått band rund halsen.

Torsdagen den 3 november deltog undertecknad (Håkan Thomsson) i två intressanta seminarier på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Det första seminariet handlade om EU:s tillgänglighetsdirektiv, som ju håller på att beredas. Vi diskuterade också Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål) ur ett funktionshinderperspektiv, och hur agenda 2030 kan användas i de nordiska ländernas välfärdspolitik. Seminariet skulle ge inspel till Nordens välfärdscenter i deras fortsatta arbete.

Det andra seminariet hade tema ”fri rörlighet och funktionshinder”. Det handlade om det nordiska arbetet för att undanröja gränshinder. Särskilt belystes situationen för funktionshindrade studenter som vill studera i ett annat nordiskt land. Detta förekommer i mycket liten utsträckning. Bland orsakerna till det kan nämnas bristande och otydlig information samt osäkerhet om vilka rättigheter man har att ta med assistans och hjälpmedel.

Nominera kandidater till nästa kongressperiod 

Styrelsen uppradad för fotografering.

Nuvarande förbundsstyrelse är vald till och med hösten 2017.

Riksförbundets valberedning vill ha förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och till granskningsutskottet för kongressperioden 2017-2020. Personerna skall vara tillfrågade och villiga att vara kandidater. De poängterar att även nuvarande ledamöter som man vill ha omvalda behöver nomineras.
Notera också att Kaj Nordquist har tagit tillfällig paus från valberedningsarbetet eftersom han vikarierar som intressepolitisk handläggare vid rikskansliet fram till sommaren 2017. 

Valberedningen önskar få in förslag på kandidater senast den 20 december. Själv har jag (Håkan Thomsson) meddelat valberedningen att jag kommer att kandidera till uppdraget som förbundsordförande för perioden 2017-2020. Det blir i så fall min sista period. Stadgarna säger nämligen att man endast kan väljas till förbundsordförande för nio år i följd – en regel jag tycker är mycket klok. 

Har ni frågor, eller vill lämna nomineringar, så kontakta valberedningens sammankallande Kenneth Jägsander, tfn 0381-142 80, eller
e-post k.jagsander@telia.com

Två viktiga rådslag 

Nu sänds två viktiga rådslag ut i SRF-organisationen. De berör verksamhetsinriktning för 2018-2020 respektive stadgefrågor. Rådslagen kan besvaras av distrikt, lokalföreningar, branschföreningar eller enskilda medlemmar. 

Vad gäller verksamhetsinriktningen så föreslås att prioriterat område för nästa kongressperiod ska bli habilitering och rehabilitering. Dessutom ska arbetet med medlems- och organisationsutveckling fortsätta. Ett medlemsforum föreslås 2019, där alla SRF-medlemmar inbjuds att delta. Rådslaget kan beställas från SRF:s intressepolitiska handläggare Henrik Götesson, tfn 08- 39 91 49. Svar på rådslaget sänds in senast den 10 januari till henrik.gotesson@srf.nu

När det gäller rådslaget om stadgarna så kommer det att sändas ut inom kort. Det kan beställas från SRF:s handläggare Karin Hjalmarson på tfn 08-39 91 55. Sista svarsdag för stadgerådslaget är satt till den 16 januari.

När svaren på rådslagen kommit in görs en sammanställning som förbundsstyrelsen tar ställning till. Därefter görs slutliga kongresshandlingar, på vilka man kan skriva motioner.

Dags att söka internt ekonomiskt stöd

Distrikt, branschföreningar, lokalföreningar och närstående organisationer har nu möjlighet att söka internt ekonomiskt stöd från SRF för år 2017.

Administrativt grundbidrag kan sökas av distrikt och branschföreningar. Stöd till anställning av ombudsman/verksamhetsutvecklare kan sökas av distrikten. För dem som ännu inte har en anställd ombudsman/verksamhetsutvecklare kan bidrag sökas fortlöpande.

Stöd till organisationsutveckling kan sökas av distrikt och branschföreningar. Här ingår också stöd till ekonomiskt svaga lokalföreningar. Det är alltså distriktens uppgift att bedöma behovet av, och söka det stödet. Här finns även ett utdelningstillfälle med sista ansökningsdag den 31 maj 2017.

Vidare kan man söka stöd till projekt inom de områden som prioriterats av kongressen 2014:

-      Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag

-      Information om synskadades livssituation och möjligheter

-      Att utveckla SRF

Projektstöd kan sökas av distrikt, lokalföreningar och branschföreningar. Regionalt samarbete prioriteras.

Slutligen finns ett stöd som kan sökas av närstående organisationer. Sådant bidrag erhölls i år av SRF-seniorerna och Sveriges Ledarhundsförare.

Ansökningarna måste vara insända senast den 30 november 2016 via e-post i wordformat. Frågor besvaras av handläggare Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66. Ansökningarna sänds till gunilla.thomsson@srf.nu

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu 

Beställ Thomssons Nyheter som E-post.