En ordförandeklubba i sten med träskaft, som tillhört Bengt Lindqvist, användes under SRF-kongressen i Malmö 2017.
I sin årskrönika tar Håkan Thomsson upp en av fjolårets stora händelser, SRF-kongressen i Malmö.

Thomssons Nyheter #01 2018

Den 15 januari kommer årets första nyhetsbrev med senaste nytt och en årskrönika över 2017. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Aktuellt om handikappersättningen

Rätten att komma ut

Nominera kandidater till beredningsutskott

Krönika över 2017

Aktuellt om handikappersättningen

Den 8 januari skickade Synskadades Riksförbund en skrivelse till riksdagens ledamöter där vi argumenterar för att handikappersättningen i sin nuvarande form ska behållas. Skrivelsen har också gått ut till distrikten för kännedom. 
Länk till skrivelsen till riksdagens ledamöter.

Distrikten ombeds ta kontakt med sina respektive riksdagsledamöter för att diskutera handikappersättningen. Det är fortfarande oklart när det slutgiltiga förslaget lämnas till riksdagen. 

Rätten att komma ut

Temat för SRF:s arbete inför de allmänna valen den 9 september är ”Rätten att komma ut”.
Många av våra aktuella frågor handlar om att undanröja hinder för synskadades delaktighet i samhället. Det kan handla om den fysiska miljön, resefrågor, personlig service eller frågor som rör habilitering/rehabilitering. 

SRF:s handlingsplan inför valen kan användas i hela organisationen.
Riksförbundets fokus sätts på tre områden:

  • Gatumiljö
  • Synstöd/ledsagarservice
  • ”Självständighet ger styrka” 

Det gäller att ta tillvara den extra lyhördhet som politikerna brukar ha i valrörelsen. 

Nominera kandidater till beredningsutskott 

Vid kongressen 2017 valdes, i enlighet med stadgarna, en valberedning bestående av sju ledamöter varav en sammankallande. Till sammankallande i valberedningen valdes Eva Björk. På grund av Evas tragiska bortgång behöver ett fyllnadsval göras av en ledamot, och en ny sammankallande behöver utses.

För att hantera den uppkomna situationen vill förbundsstyrelsen att organisationsrådet den 26 januari utser ett beredningsutskott bestående av tre personer, varav en sammankallande. Utskottet har till uppgift att ta in namnförslag och förbereda fyllnadsvalen som sedan sker på organisationsrådet i juni.

Det är nu dags att komma in med nomineringar av ledamöter i detta beredningsutskott. Utskottet kan kallas in senare under kongressperioden ifall fler fyllnadsval till valberedningen skulle behöva göras.
Nomineringarna kan göras fram till den 23 januari. Föreslagna personer ska vara tillfrågade och ha tackat ja till nomineringen. Nominering görs genom att sända ett mejl till nominering@srf.nu
Ange namn, kontaktuppgifter och motivera förslaget med högst 150 tecken.

Krönika över året som gick

Här följer några av mina minnen från 2017. Det blev på sätt och vis ett sorgens år. Det började med Bengt Lindqvists begravning den 5 januari, och den 13 december gick vår verkliga trotjänare, Eva Björk (bilden) ur tiden. Evas oväntade bortgång tynger oss alla – hon hade så mycket kvar att ge.

Annars har ledarhundarna varit våra ständiga följeslagare under 2017. Dels har vi fått uppleva hur Myndigheten för delaktighet (MFD) kampat (ja det heter väl så på hundspråk) för att få ta över verksamheten från SRF.

 

Vi har också stridit för att få upp ledarhundsanslaget som legat stilla i över tio år. På Ledarhundens dag den 26 april hölls en manifestation på Mynttorget utanför riksdagen, och i den vevan träffade SRF också socialutskottet. Resultatet blev glädjande nog att regeringen i budgetproppen anslog ytterligare 2 miljoner kronor till ledarhundsverksamheten.
Länk till Ledarhundsverksamheten
Men firandet kom av sig när regeringen samtidigt meddelade att den avsåg att flytta verksamheten till MFD. Hur det blir med det får vi se, men 2018 ligger i alla fall verksamheten kvar hos SRF.
I månadsskiftet november-december deltog Sverige med en elva personer stark delegation vid European Guide Dog Federations årskonferens med tillhörande tioårsjubileum på Malta. 

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) utreds, och detta har vi följt hela året.
SRF lanserade begreppet ”synstöd” som en utvidgning av insatsen ledsagarservice.
En annan viktig lag är ju den som klassar otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Lagen skärptes av riksdagen så att undantaget för småföretag tas bort, även om det inte börjar gälla förrän den 1 maj 2018. 

En sak att glädjas över var när medlemsstatistiken var klar, och vi kunde konstatera att trenden vänt och att SRF ökade lite i medlemsantal. Men det var ju 2016 års siffror.
Kalendern ”Årets ledarhundsvalpar” slog rekord. Låt oss hoppas att detta håller i sig! 

2017 ordnade SRF många spännande konferenser och andra aktiviteter. Det började i januari med en stor konferens om medlems- och organisationsutveckling. Vi hade också ekonomifunkis, temadag om syntolkning, kurs för egna företagare med mera, med mera. 
Antalet distrikt med egna ombudsmän/verksamhetsutvecklare har ökat ytterligare under 2017. De nyanställda har fått kontinuerlig utbildning inom ett projekt finansierat av Synskadades Stiftelse.

Ordföranden i Ålands Synskadade Fredrik Lindeman och Håkan Thomsson i föreningens hus i Mariehamn.

Internationellt hade vi ordförandeskapet i våra nordiska samarbeten. Vidare besökte vi Ålands Synskadade, gjorde en studieresa till Slovenien och Bosnien, och vårt internationella utvecklingssamarbete fortsatte med oförminskad intensitet. 

SRF fanns också på plats vid ”Vision 2017” i Haag i juni. Dessutom har vi varit aktiva inom det punktskriftsprojekt som Danmark leder på uppdrag av EBU (European Blind Union). Och på hemmaplan deltog vi i konferensen Tactile Reading i april som var en stor internationell konferens i Stockholm. SRF:s arbete med EBU:s jämställdhetsprojekt drog igång med ett webbinarium i december, och Annika Östling var någon vecka dessförinnan i Bryssel och träffade svenska EU-parlamentariker samt deltog i det fjärde Europaparlamentet för funktionshindrade.
Vi ska heller inte glömma middagen som vi avnjöt den 22 november med en tre personer stark delegation från den ryska synskadeorganisationen VOS. Min kavaj hade lite svårt att matcha ordförande Alexandre J. Neumyvakins alla ordnar och medaljer.

Komikern Özz Nujen och FS-ledmoten Ann Jönsson i Almedalen 2017. 

Almedalen var som vanligt en kokande kittel av möten med politiker och andra makthavare. Denna mötesplats är viktig, men SRF deltog även vid Kvalitetsmässan i Göteborg i november som har lite liknande karaktär. 

Den 17 oktober presenterade regeringen ett förslag som skakade om oss alla. Handikappersättningen skulle avskaffas och istället skulle en merkostnadsersättning införas. Det skulle inte räcka med att vara blind, i framtiden skulle man vara tvungen att redovisa kvitton för en handläggare på Försäkringskassan för att få sina merkostnader tillföljd av sin synskada täckta av staten.

En kampanj drogs igång på sociala medier, genom mejl till ansvarig minister samt till riksdagsledamöter, en namninsamling startades, vi skrev debattartiklar och insändare och träffar med politiker bokades – allt för att säkra handikappersättningen. Denna kamp går vidare år 2018.

Länk till #säkrahandikappersättningen

En intressepolitisk framgång är att i stort sett alla kontantautomater nu har fungerande tal. Vi har uttalat oss i pressen med kritik mot de nya sedlarna och mynten som är svåra att särskilja för oss synskadade, men där känns det som att boxas med en vägg.
SJ:s mobilapp har förbättrats, men vår stora medlemsundersökning som genomfördes under våren visar att det fortfarande är många synskadade som varken har en smart telefon eller som reser på egen hand. Här finns mycket kvar att göra! 

Kyrkovalet var ett bottennapp i tillgänglighet. Vid ett möte på SRF-kansliet fick vi Svenska Kyrkan att lova bot och bättring. Vi ser nu fram emot kyrkovalet 2021. 

SRF har även uppvaktat justitiedepartementet och visat hur personröstning med bibehållen valhemlighet skulle kunna fungera för gravt synskadade. Nu ligger bollen hos dem, att ta idén från skiss till lösning. Kan vi hoppas på ett försök till EU-valet 2019? 

Therese Selén och Joachim Kåhlman på Radio SRF.

SRF:s webbradio sänder varje vecka samt även live från olika evenemang. Den når fortfarande inte så många, men lyssnarna blir allt fler.

 

Kongressen var årets självklara höjdpunkt. Här antogs en ny verksamhetsinriktning, stadgarna justerades och vi fick fem nya förbundsstyrelseledamöter. Fem gamla avtackades också för fina insatser. Och med parollen ”Självständighet ger styrka” går vi nu med högburna huvuden in i år 2018. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

hakan.thomsson@srf.nu