En samling av mötesdeltagare under torgmötet. Håkan Thomsson i bildens mitt talar i en mikrofon. Han har en mönstrad toppluva och SRF:s paradband hängande över axeln.
SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic, Håkan Thomsson och Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande Åsa Henningsson på Mynttorget i Stockholm.

Thomssons Nyheter #04 2018


I veckan protesterade fyra förbund i funktionshindersrörelsen mot regeringens förslag att ändra handikappersättningen.

Manifestation i iskyla

Träff för synskadade politiker

SRF provar månadsgivande

Årets branschföreningsträff

Tvådagars fortbildning för distriktens arbetsledare 

Manifestation i iskyla

Cirka 200 personer mötte upp på Mynttorget utanför riksdagshuset i Stockholm på tisdagsförmiddagen den 27 februari. Manifestationen var ett samarbete mellan Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) samt Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US). 

Snön yrde och termometern visade -12 grader, men det var trots vädret god och hoppfull stämning på Mynttorget. Här genomfördes ett torgmöte med tal av ordförandena för de fyra organisationerna.

Även Bengt Eliasson (bilden), talesperson för Liberalerna i funktionshinderfrågor, gavs möjlighet att säga några ord. Liberalerna är det enda riksdagsparti hittills som uttalat att de stödjer vårt krav om att få behålla nuvarande system för handikappersättningen. 

Torgmötet, som pågick i cirka 45 minuter, leddes av SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic. Här skanderades talkörer och SRF och SDR överlämnade namninsamlingar mot regeringens idé om att avveckla den nuvarande handikappersättningen och därmed ta bort schablonersättningen för gravt synskadade, blinda, döva och personer med dövblindhet.
SRF:s namninsamling upptog 2716 namn, och SDR hade fått ihop drygt 2200 namn. Det blev Marie Olsson (S), suppleant i riksdagens socialförsäkringsutskott, som mottog namninsamlingarna eftersom utskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) hade fått förhinder. 

Veckan före manifestationen hade regeringens förslag, att avveckla handikappersättningen och ersätta den med en så kallad merkostnadsersättning, kritiserats i såväl Sveriges Radios program Ring P1, som i flera debattartiklar. Den 26 februari hade SRF, SDR, US och FSDB en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Länk till Svenska Dagbladets debattsida den 26 februari.

Dagen efter manifestationen medverkade undertecknad (Håkan Thomsson) i direktsändning i Sveriges Radios P1 morgon. 

Länk till inslaget i P1-morgon den 28 februari.

Vi har nu satt stor press på regeringen, och om det inte hjälper så sätter vi vårt hopp till att riksdagen stoppar avvecklingen av handikappersättningen. 

Träff för synskadade politiker

Med start till middag fredag kväll och avslutning med lunch på söndagen så ordnades en träff för synskadade politiker den 23-25 februari. Det var politiker från S, M, MP, C, V, KD och L som samlades på Almåsa Konferens i Västerhaninge.

 

SRF:s 1:a vice ordförande Niklas Mattsson (bilden), som är professionell landstingspolitiker för KD, föreläste kring kommunallagen och andra förutsättningar för det politiska arbetet. Vid ett annat pass presenterade Niklas SRF:s handlingsplan för valarbetet. Den har rubriken ”Rätten att komma ut” och tar upp områden som gatumiljö och resandefrågor, synstöd och ledsagarservice samt rehabiliteringsfrågor ur ett brett perspektiv. 

Möjligheten att läsa sina handlingar, att ta sig till och från möten, bristen på tillgängliga politiska tidskrifter och för- och nackdelar med olika mötesformer diskuterades flitigt under helgen. Ett önskemål riktat till SRF var att skapa ett nätverk för synskadade politiker. På lördagskvällen var det frågesport där kända politikers bakgrund utgjorde basen – ett mycket populärt inslag i konferensen. 

SRF provar månadsgivande

I början av mars går en information ut till ett urval av dem som givit en gåva under vår kalenderkampanj 2016 och 2017. Det är ett brev samt en åttasidig broschyr. Med hjälp av detta material hoppas SRF nå personer som månatligen vill skänka ett bidrag till SRF.

För frågor kring månadsgivarkampanjen så hänvisas till tfn 08-399 399 eller e-post: givarservice@srf.nu 

Årets branschföreningsträff

Onsdagen den 28 februari hölls årets branschföreningsträff på riksförbundets kansli i Enskede. Nio av de tolv branschföreningarna deltog. 

Möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från SRF, Synskadades Stiftelse och KMA var den tyngsta programpunkten. Vidare gjordes en genomgång av de nya stadgarna efter fjolårets kongress. 

Även vårt medlemsregister Surfa avhandlades, och här medverkade Anette Johnsson och Katarina Viklund. Så kallad tvåstegsinloggning kommer att börja tillämpas för att göra registret säkrare.
För frågor kring registret så går det bra att kontakta Anette Johnsson, tfn 08-39 91 20 eller att mejla till surfa@srf.nu 

Tvådagars fortbildning för distriktens arbetsledare

Den 22-23 februari samlades arbetsledarna från distrikt och föreningar för en fortbildning som inleddes på rikskansliet i Enskede för att sedan fortsätta på Almåsa. Den här gången var enbart ordinarie arbetsledare inbjudna. 

Från programmet kan nämnas ett längre pass med Christer Johansson från KFO (vår arbetsgivarorganisation). Han pratade om förhandlingar, anställningsavtal, reglerad och oreglerad arbetstid med mera. Denna gång fanns också ganska mycket tid avsatt för rent erfarenhetsutbyte. 

Riksförbundet erbjuder nu distrikten att ordna arbetsgivarutbildningar för styrelserna. Distrikt som är intresserade kan höra av sig till Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66 eller e-post gunilla.thomsson@srf.nu 

Nästa arbetsledarfortbildning äger rum den 24-26 augusti, och då inbjuds även vice arbetsledare. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu 

Länk till tidigare nyhetsbrev