Maria Ferm har långt mörkt hår, mörk blus och en svart jacka. Håkan Thomsson har vit skjorta och mörk kavaj. Hans hår går till axlarna.
Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm var en av de som SRF träffade under förbundets politikerträffar.

Thomssons Nyheter #07


Inför höstens val träffar SRF politiker i riksdagen. Maria Ferm är gruppledare för Miljöpartiet.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Handikappersättningen på snabbremiss

Ledarhundens dag uppmärksammad

Wallenius besökte SRF

NTF:s nollvisionskonferens

Nytt om LSS-utredningen

Möte med SPSM:s generaldirektör

Politiska träffar i riksdagen

Hur blir det med Almåsa?

Diskrimineringslagen förstärkt från 1 maj

Datum för DOFS

Handikappersättningen på snabbremiss

Alliansens motion, om att blinda och döva ska få behålla schablonen i den merkostnadsersättning som ska ersätta handikappersättningen, har behandlats i riksdagens socialförsäkringsutskott. Resultatet blev att förslaget sänts ut på snabbremiss, vilken ska vara besvarad senast den 23 maj. Planen är att ärendet ska kunna behandlas i riksdagen före sommarstängningen. 

Ledarhundens dag uppmärksammad

Ledarhundsdagen i SVT:s Barnkanalen.

Sista onsdagen i april firas varje år ledarhundens dag. SRF lade ut en kortfilm i sociala medier, och dagen uppmärksammades också i såväl traditionella medier som i bloggar.

En stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter, ett inslag i Sveriges Televisions barnkanal, en debattartikel av Sven Edlund med rubriken ”Ledarhundar och allergiker ska kunna leva sida vid sida” och flera hundbloggar om ledarhunden är exempel på positiv uppmärksamhet. Även i flera lokala tidningar, lokala P4-kanaler och regional-TV uppmärksammades ledarhundens dag.

Länk till Ledarhundsdagen i medierna.

 

Wallenius besökte SRF

 

Funktionsrätt Sveriges nyvalda ordförande, Elisabeth Wallenius, besökte SRF måndagen den 7 maj. Även om SRF inte är medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige så är det viktigt att ha goda relationer. 

Elisabeth Wallenius har sin funktionshinderpolitiska bakgrund i Sällsynta Diagnoser som hon var med och bildade på 1990-talet. Vi ser fram emot ett gott samarbete med henne och Funktionsrätt Sverige! 

Länk till Lisas blogg

Länk till Funktionsrätt

NTF:s nollvisionskonferens

 Den 2 maj genomförde NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) sin ”Nollvisionskonferens” i Stockholm. Nollvisionen innebär att målet för trafikplaneringen ska vara att ingen dödas eller skadas svårt i trafiken. Nollvisionen är antagen av riksdagen. 

Vid konferensen fokuserade man på cyklisters och fotgängares situation. En märklig sak är att gångtrafikanters fallolyckor inte räknas in i statistiken för trafikolyckor. Vi vet ju att bristande snöröjning och halkbekämpning är ett stort problem som förorsakar många olyckor bland fotgängare. 

Intressant är att trafikkontoret på Göteborgs kommun tagit fram ett särskilt fotgängarprogram. Det är just nu ute på remiss. Liknande program skulle kunna vara ett bra sätt att uppmärksamma och förbättra fotgängares situation runt om i Sverige. 

Nytt om LSS-utredningen

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är ju föremål för utredning. Regeringen har tidigare uttryckt att kostnaderna för denna rättighetslag är höga, och har framförallt pekat ut insatsen ”personlig assistans” som ett område där det kan finnas besparingsmöjligheter. Detta har hårt kritiserats av funktionshinderrörelsen. 

Den 30 april meddelade statsrådet Lena Hallengren (S) att LSS-utredningens direktiv ändras, så att det särskilda sparkravet tas bort. Den förändringen kommer säkerligen att underlätta för utredningen att fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Samtidigt meddelades att utredningstiden förlängs, och att slutbetänkandet nu ska överlämnas till regeringen den 15 december 2018. 

Möte med SPSM:s generaldirektör

Neven  Milivojevic, Håkan Thomsson, Fredrik Malm och Ingrid Nordberg.

Den 6 april hade SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic, skolhandläggare Cecilia Ekstrand samt undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med Fredrik Malmberg som är generaldirektör för SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Vi detta möte underströk vi SPSM:s viktiga funktion, och att SRF vill att SPSM ska få ett tydligt ansvar för samordning av stöd till alla synskadade elever. 

Vi gav en bild av synskadade elevers skolsituation förr och nu, och pekade på att stödet till synskadade elever minskat. Detta får negativa konsekvenser, och vi befarar att detta kommer att leda till färre synskadade i högre studier och problem på arbetsmarknaden i framtiden.

Punktskriftens betydelse pratade vi också om, och här lyftes poängen med att även vissa synsvaga elever får lära sig punktskrift. 

Länk till SPSM 

 

Politiska träffar i riksdagen

Den intressepolitiska handläLennart Karlsson och Per Karlström från SRF diskuterade rehabilitering och tillgänglighet med Per Lodenius.

SRF:s valarbete går vidare. Från riksförbundets sida har vi haft ett antal politiska träffar i riksdagen. Undertecknad (Håkan Thomsson) har deltagit i möten med Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl från Liberalerna den 24 april samt Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm den 4 maj. Riksförbundet har även träffat Maj Karlsson (V), Per Lodenius (C) samt de socialdemokratiska ledamöterna i socialutskottet. 

Ytterligare ett par träffar är inbokade. 

Länk till Synskadades Riksförbunds sidor inför valet 2018 

 

Hur blir det med Almåsa?

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete på Almåsa. I huvudbyggnaden görs stora förändringar. Köket rustas upp, matsalsdelen förändras och baren och receptionen flyttas.
Det har blivit stora fördyringar i poolprojektet. Därför övervägs nu att inte uppföra någon ny pool utan istället satsa på träningslokaler, dels i form av gym men också med träningskök där man ska kunna ha olika matlagningsaktiviteter. En idé är att skapa bättre förutsättningar för rehabiliterande aktiviteter på Almåsa. 

Förslaget är att, om det fortsättningsvis ska finnas en pool så bör den byggas i ett separat hus. Detta innebär väsentliga fördyringar. Ska man jämföra Almåsa med sina danska och norska motsvarigheter, Fuglsangcentret respektive Hurdalsenteret, så är ju dessa både konferens- och rehabiliteringsanläggningar, och där finns fina simbassänger. 

Frågan är alltså hur det blir med Almåsa. En diskussion om vad vi vill ha Almåsa till, och vad det får kosta, kommer att tas upp på organisationsrådet den 15 juni.
Almåsa ägs visserligen av Iris Förvaltning AB, men det viktigaste i detta sammanhang är vad vi synskadade i SRF tycker. 

Diskrimineringslagen förstärkt från 1 maj

Från och med den 1 maj har undantaget för företag med färre än tio anställda tagits bort ur diskrimineringslagen. Det innebär att företagets storlek inte har någon betydelse vid otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Detta är en viktig och positiv förändring. 

Ett problem som kvarstår med otillgänglighet som diskrimineringsgrund är att det ska förekomma varaktiga kontakter mellan den diskriminerande och den som diskrimineras. Varje individ med självbevarelsedrift försöker ju undvika företag som är otillgängliga. På detta område skulle lagen också behöva ändras. 

Datum för DOFS

Den så kallade DOFS:en, det vill säga kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförandena och förbundsstyrelsen, äger i år rum den 21-23 september. Ankomst sker fredag kväll och avslutning cirka klockan 15.00 söndag eftermiddag.
Programmet är ännu inte fastställt. Idéer om innehåll kan mejlas till undertecknad. En mera formell inbjudan kommer före sommaren. 

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

 

Länk till tidigare nyhetsbrev