Håkan Juholt har grått hår, markerade ögonbryn, mustasch och  glasögon. Håkan Thomsson har långt hår och mustasch.
Sveriges Islandsambassadör Håkan Juholt inledde ett nordiskt seminarium där Håkan Thomsson deltog.

Thomssons nyheter #14

– Fri rörlighet för studenter med funktionshinder är en demokratifråga, sa Sveriges Islandsambassadör Håkan Juholt när han ledde ett nordiskt seminarium. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Interimsstyrelse tillsatt i SRF Norrbotten
Neven går vidare
Nordiska aktiviteter på Island
Ny ledning på Almåsa
Hög tid att söka stöd
SRF:s kalender 2019 är här 

Interimsstyrelse tillsatt i SRF Norrbotten

Vid ett extra styrelsemöte den 30 oktober avgick styrelsen i SRF Norrbotten. Styrelsen har de senaste månaderna endast bestått av fyra ledamöter, och när nu ytterligare två ville lämna sina uppdrag fanns inte längre förutsättningar för en fungerande styrelse.
Förvaltningen av distriktet har nu tillfälligt tagits över av riksförbundet. En interimsstyrelse har utsetts bestående av Maria Thorstensson, ordförande, Ulla Bergeros, Taisto Paganus och Håkan Thomsson. Interimsstyrelsen ska leda distriktets arbete fram till årsmötet den 6 april 2019. Då är målet att välja en ordinarie distriktsstyrelse. 

Neven går vidare

SRF:s intressepolitiska chef, Neven Milivojevic, har valt att avsluta sin anställning vid rikskansliet. Eftersom han sedan tidigare begärt ledigt i december för en längre utlandsresa så blir hans sista arbetsdag torsdagen den 29 november. De områden som ingått i Nevens chefstjänst är intressepolitik, forskning och internationella frågor. Neven kommer framöver att satsa på det egna företaget Neven Management. 

Neven Milivojevic har fört SRF:s intressepolitiska arbete framåt med stor kompetens och förfinade metoder. Han kommer bli svår att ersätta. En rekryteringsprocess rullar nu igång, bland annat med annons i Perspektiv nr 6. Tills en ny chef för intressepolitiska gruppen finns på plats så kommer undertecknad (Håkan Thomsson) att gå in som tillförordnad Intressepolitisk chef. 

Länk till platsannonsen 

Nordiska möten på Island

Den 14-16 november var undertecknad (Håkan Thomsson) på Island. Där deltog jag i ett möte i nordiska ministerrådets funktionshinderråds arbetsutskott. Sverige har haft ordförandeskapet i rådet, men år 2019 övertas det av Island. 

En verksamhetsplan antogs där följande teman lyftes fram för år 2019

  • Barn med funktionsnedsättning
  • Bryt tabut om sexuellt våld och funktionshinder
  • Fri rörlighet
  • Disability leadership
  • Stöd och service i centrum och periferi
  • Funktionshindersforskning 

På eftermiddagen den 15 november deltog vi i ett seminarium om funktionshindrade studenters möjligheter att studera i andra länder i Norden. Seminariet inleddes med tal av den svenske ambassadören på Island, Håkan Juholt. Han betonade att fri rörlighet för studenter med funktionshinder är en demokratifråga. 

Därefter fick vi statistik som visade att antalet studenter med funktionshinder som väljer att studera utomlands är mycket begränsat. Vi fick dock en positiv berättelse från en isländsk kvinna som studerat i Göteborg. Två kortfilmer visades också, vilka uppmuntrade till att se möjligheterna. 

Under eftermiddagen gavs vi tillfälle att diskutera problematik och möjligheter i mindre grupper. När det gäller synskadade så är brist på information om vilka rättigheter vi har, i kombination med praktiska svårigheter, förmodligen avskräckande. Men det går att få bra information via tjänsten ”Hallå Norden”. Detta seminarium var nummer 2 i en serie på 6, som genomförs runt om i Norden. 

Ny ledning på Almåsa

Britt-Marie Bäcke har tillträtt som tillförordnad driftchef på Almåsa Havshotell, och Iris Förvaltnings VD Lotta Malkar har fått VD-rollen även på Almåsa. Harriet Öholm, inhyrd interim-VD under förändringsprocessen och renoveringen av huvudbyggnaden/hotellrum, har nu avslutat sitt uppdrag.

Britt-Marie Bäcke har arbetat som restaurang/kökschef på Almåsa sedan i juni och har tidigare haft motsvarande roll som driftchef på andra konferensanläggningar. Vi hälsar Britt-Marie välkommen i sin nya roll! 

Hög tid att söka stöd

Riksförbundets interna ekonomiska stöd ska sökas senast den 30 november. För distrikt och branschföreningar handlar det om administrativt stöd och stöd till organisationsutveckling.

Projektstöd för arbete med de av kongressen prioriterade områdena, rehabilitering och habilitering samt medlems- och organisationsutveckling, kan sökas av distrikt, branschföreningar och lokalföreningar.

Ansökningarna görs i wordformat och skickas via e-post på:

ekonomistod@srf.nu

För frågor så kontakta Gunilla Thomsson på tfn 08-39 91 66.

 

SRF:s kalender 2019 är här

Vår kalender ”Årets ledarhundsvalpar” håller nu på att spridas över landet. Kalendern fyller två viktiga funktioner. Dels innehåller den information om SRF och synskadades situation, och dels erbjuder den möjlighet till frivilliga ekonomiska bidrag till SRF. 

Med start den 14 november skickades 400 000 direktadresserade kalendrar ut. Våra givare från föregående år var givetvis bland de första som fick den nytryckta kalendern. Utskick till alla distrikt som förbeställt kalendrar har också gjorts från kansliet i Enskede.

I början av december kommer PostNord att dela ut vår kalender till närmare 1,6 miljoner hushåll. Mål och syfte är att nå ut brett till allmänheten och förhoppningsvis också nå många helt nya givare den vägen. Låt SRF:s kalender pryda en vägg i ditt hem eller på ditt arbete! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev