En ledsagare och en löpare springer i en grönskande skog.
Vår förbundsjurist kan hjälpa medlemmmar med till exempel att överklaga beslut om ledsagning.

Det här gör vi

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för alla våra medlemmar.

Synskadades Riksförbund har bland annat verksamhet riktad till barn och unga, föräldrar och nyanlända. Vi anordnar resor med SRF Go och erbjuder juridisk rådgivning. Synskadades Riksförbund har dessutom myndighetsutövning när det gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar. 

 1. Barn och föräldrar

  Synskadades Riksförbund arrangerar verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar och anhöriga.

 2. Ledarhundar
 3. Resor med SRF Go

  SRF Go är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar 15-20 resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för vår…

 4. Studieverksamhet

  I Synskadades Riksförbunds, SRF:s, lokalföreningar och distrikt bedrivs kurser, konferenser och studiecirklar i en mängd olika ämnen. S…

 5. Juridisk rådgivning

 6. Stipendier och fonder

  Genom nedanstående fonder kan du som du har en synskada söka bidrag för resor, kulturell verksamhet, vård, idrott, utbildning eller ann…

 7. Internationellt

  Synskadades Riksförbund arbetar internationellt på många plan. Vi bedriver utvecklingssamarbete i Afrika, Latinamerika och Östeuropa. M…

 8. Museum

  Museets samlingar speglar synskadades historia från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fram till idag.

 9. Start
 10. Projektet Skapa loss!