Nyanlända

Verksamheten för personer med utländsk bakgrund består av fyra olika branschföreningar. Föreningarna är anslutna till Synskadades Riksförbund och ska sympatisera med SRF:s arbete, värderingar och stadgar.

Denna sida är inte längre aktuell. Invandrarkommittén som tidigare bedrivit detta arbete har avslutats. SRF har fortfarande branschföreningar för personer med synnedsättning med utländsk bakgrund. 

Föreningarna är självständiga juridiska personer, de bestämmer själva sin inriktning och sköter sin egen ekonomi. Branschföreningarna kan söka administrativt stöd, stöd för organisationsutveckling och projektstöd från SRF.

Branschföreningarna är:

 • Persisktalande synskadade
 • Synskadade kurder
 • Öst och centraleuropeer
 • Arabisktalande

Vi har även en invandrarkommitté och den består av två personer från varje branschförenings styrelse.

Vad gör SRF för nyanlända?

Vår invandrarkommitté är själva invandrare och flyktingar från olika länder, så de vet vad man behöver när man kommer till ett nytt land och det är någon som talar samma språk och har liknande erfarenheter. Våra fyra branschföreningar har även utsett varsin kontaktperson som ska arbeta med flyktingfrågan tillsammans med kommittén.
SRF har tillsammans med Röda korset genomfört en utbildningsdag där fokus var att möta och stödja personer med traumatiska erfarenheter från krig och flykt. Invandrarkommittén och branschföreningarnas kontaktpersoner deltog i utbildningen.


SRF har en broschyr som riktar sig till invandrare och nyanlända. Broschyren innehåller kontaktuppgifter och information om SRF:s och branschföreningarnas verksamhet. Den har översatts till sex olika språk: somaliska, arabiska, kurdiska, bosniska, farsi och engelska. Broschyren har skickats till Migrationsverket, vårdcentraler, Röda korset, Sveriges Kommuner och Landsting, Work for you, Syncentraler, Unga med synnedsättning och till samtliga SRF:s distrikt.

Länk till folderns text på olika språk.

 1. Information om funktionsnedsättning för nyanlända

  Portalen Information om Sverige som vänder sig till nyanlända upplyser nu även om stöd i samband med funktionsnedsättning.

 2. Nätverks- och integrationshelg i maj

  Välkommen att anmäla dig till SRF:s nätverks- och integrationshelg för synskadade kvinnor 4-6 maj 2018.

 3. Synskadad i Sverige

  Var sig du är nyanländ eller har bott här i några år kan du ibland behöva råd eller stöd och kanske träffa andra med liknande erfarenhe…