Pappa gungar sitt ena barn och har det andra på ena armen. Sommargrönska, färgglada kläder på barnen och den lilla har en rosa cykelhjälm och napp.

Kurser för föräldrar och anhöriga

Vartannat år anordnar vi en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning. Däremellan ordnar vi en kurs för anhöriga som vill veta mer om hur barn med synnedsättningar kan utvecklas och stimuleras och vad de kan stöta på för med- och motgångar i livet. Att dela erfarenheter och knyta kontakter är även det en viktig del i våra kurser.

Är du intresserad av att delta vid en föräldrakurs? Kontakta oss på barnoforaldrar@srf.nu