Träffar för föräldrar till barn och ungdomar med synnedsättning

Under våren 2023 erbjuder vi en digital och en fysisk träff för föräldrar till barn och unga med synnedsättning. Man kan anmäla sig till båda eller endast ett tillfälle.

Träffarna är tillfällen till ökad kunskap genom seminarium, föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder föräldrar möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar.

Träff 1

Plats: Microsoft Teams
Tid: Torsdag 9 mars 2023 (ca 15.00-17.00)
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning
Sista anmälningsdag: 13 februari
Kostnad: Gratis för medlemmar

Preliminärt program

 • Stöd för föräldrar
 • Sociala medier och fritidsaktiviteter
 • Erfarenhetsutbyte

Träff 2

Plats: Almåsa havshotell, Västerhaninge
Tid: 21-22 april 2023 (start ca 17.00, avslut ca 17.00)
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning
Sista anmälningsdag: 13 april
Kostnad: 400 kronor per person

Preliminärt program

 • Besök på Svartkrogen (fika i totalt mörker)
 • Workshops: syntolkning, ledsagning och bemötande
 • Erfarenhetsutbyte

I kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt.

Detaljerat program kommer inför varje träff.

Frågor besvaras av: Christine Héli 08-39 92 46, barnoforaldrar@srf.nu

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu

 • Kursdatum:
 • För och efternamn:
 • Adress:
 • Mobilnr:
 • E-post:
 • Övriga speciella önskemål inför kurs:
 • Område jag vill veta mer om och diskutera på kursen:
 • Jag/vi är anhöriga till: barnets namn, ålder och synstatus:
 • Medlemskap i SRF, förälder eller barn:

  Varmt välkomna!