Internationellt

Synskadades Riksförbund arbetar internationellt på många plan. Vi bedriver utvecklingssamarbete i Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Målsättningen är att stärka organisationer av och för personer med synnedsättning i organisationernas påverkansarbete för mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor.

Vårt internationella samarbete gör det möjligt för oss att utbyta erfarenheter och kunskap, och tillsammans med personer med synnedsättning i andra länder påverka regionala och globala organ.

SRF:s utvecklingssamarbete sker i fyra olika världsdelar. Vi samarbetar med organisationer av och för personer med synnedsättning, för att bygga upp organisationers och medlemmars kapacitet att hävda sina mänskliga rättigheter och påverka samhället att bli mer tillgängligt, exempelvis så att barn och unga med synnedsättning kan få utbildning. SRF:s utvecklingssamarbete möjliggörs bland annat genom stöd från MyRight och Forum Syd.

Den ideologiska grunden för arbetet finns uttryckt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den av FN antagna konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2007). SRF samarbetar även med organisationer för personer med synnedsättning på nordisk, europeisk och global nivå. Huvudmålet är att bidra till påverkansarbete för att säkra mänskliga rättigheter för personer med synnedsättning i hela världen. SRF är bland annat medlem i World Blind Union (WBU), som arbetar för stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för personer med synnedsättning i hela världen. Enligt World Blind Union finns idag 285 miljoner personer med synnedsättning i världen.

Läs mer om vårt internationella arbete genom länkarna i menyn till vänster.

Om du har frågor eller vill veta mer, är du välkommen att kontakta kansliet.

 1. Nordiskt samarbete

  I Norden har vi ett nära samarbete med de övriga nordiska organisationerna för personer med synnedsättning. Det nordiska samarbetet ske…

 2. Europeiskt samarbete

  Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU).

 3. Internationella projekt

  Synskadades Riksförbund samarbetar med organisationer av och för personer med synnedsättning i utvecklingsländer

 4. Agenda 2030
 5. Intresseanmälan internationella projekt

  Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att engagera dig i eller veta mer om våra internationella projekt.

 6. Studiecirkelbok ”Hopp Solidaritet och demokrati”