Charlotte V. McClain Nhlapo framme vid talarpodiet, sett från sidan. Hon bär en rödmönstrad kavaj och har mörkt hår uppsatt i tofs.

Intervju med Charlotte V. McClain Nhalpo, Världsbanken

Under seminariet om Agenda 2030 passade vi på att intervjua en av talarna, Charlotte V. McClain Nhalpo, från Världsbanken. Vi frågade oss vad Världsbanken och Synskadades Riksförbund har för gemensamma ståndpunkter i arbetet för en mer inkluderande värld.

Varför är arbetet med Agenda 2030 viktigt?
– Det viktiga när det gäller inkludering av personer med funktionsnedsättning är att vi inte pratar om en marginell del av befolkningen, utan vi pratar om minst en miljard människor, antagligen mer.

Vad är Världsbankens största uppgift i Agenda 2030?
– Världsbanken är en av nyckelorganisationerna när man pratar om utveckling. Jag tror att vi kan bidra genom att försäkra att vi lever som vi lär, att vi inkluderar funktionshinderperspektivet i våra projekt. När vi pratar om en värld utan fattigdom säkerställer vi att vi också inkluderar personer med funktionsnedsättningar.

När tror du att vi kan börja se framsteg i det här arbetet?
– Jag tror att vi redan har börjat se framsteg. Det faktum att så många av oss är här i Sverige och pratar om de här målen, inte ens två år efter att Agenda 2030 antogs, är en indikation på att människor börjar fundera på hur de kan vara en del av att göra Agenda 2030 till verklighet. Vi måste vara flitiga och inte släppa bollen. Det är en stund kvar till år 2030, eller hur?