Juridisk rådgivning

Som medlem i Synskadades Riksförbund kan du få juridiskt stöd i synskaderelaterade frågor. Välkommen att kontakta förbundsjuristen Anna Quarnström.
via e-post: anna.quarnstrom@srf.nu
via telefon (telefontid vardagar 13.00-16.00): 08-39 92 48