En brun hund med ledarhundssele ligger i gräs.

Ansökan

Du som är intresserad av att få disponera en ledarhund ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om längst ner på denna sida. Uppfyller du dem ska en ansökan fyllas i. Börja med att kontakta din syncentral. Det är syncentralen som tillsammans med dig som söker ledarhund som fyller i del ett och två av ansökningshandlingarna nedan. Du kan även välja att fylla i del ett själv.

Ansökan består av tre olika delar som går att fylla i digitalt på datorn. Alla måste dock skrivas ut för att undertecknas. Del ett fylls i och undertecknas av den som söker ledarhund. Del två fylls i och undertecknas av synpedagog/anpassningslärare tillsammans med den sökande. Del tre fylls i och undertecknas av ögonläkare. Om du har en synrest får läkarintyget inte vara äldre än ett år gammalt. För dig som är helt blind accepteras ett äldre läkarintyg. Alla uppgifter i ansökan lämnas på heder och samvete. När alla delar i ansökan är kompletta skickas de till Synskadades Riksförbund.

Längst ner finns blankett för dig som redan har en dispositionsrätt, och som gör anspråk på en ny hund. Syftet är att vi ska ha aktuella uppgifter om dig och dina önskemål och behov.

Ansökan del 1. Blankett till dig som söker dispositiosrätt till ledarhund (pdf)
Ansökan del 2. Blankett till synpedagog/anpassningslärare (pdf)
Ansökan del 3. Läkarintyg (pdf)

Blankett till dig som har dispositionsrätt och vill ha en ny ledarhund (pdf för utskrift)

Ansökningsprocessen i korta drag:

 1. Krav på dig som ansöker
 2. Bekräftelsebrev
 3. Hembesök
 4. Informationskurs
 5. Beslut om dispositionsrätt
 6. Tilldelning av ledarhund
 7. Ledarhundsförarutbildning
 8. Förbindelse

Prova-på-dagar

Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Varje år anordnas ett antal prova-på-dagar, där synskadade och anhöriga är välkomna att prova på att gå med ledarhund och få information. Prova-på-dagarna sker i samarbete med syncentraler på några platser i landet. Kontakta din syncentral.

 1. Personuppgiftspolicy

  Så här hanterar SRFs ledarhundsverksamhet personuppgifter för sig som söker eller har dispositionsrätt till ledarhund

 2. Krav på dig som ansöker